Szakmai, tudományos és közéleti ösztöndíj 2017/2018 tanév II. félévére

MK

Felhívom a Mérnöki Kar – magyar állampolgárságú és a nemzetközi megállapodás vagy jogszabály alapján azzal azonos elbírálás alá eső külföldi állampolgárságú – államilag támogatott és költségtérítéses nappali tagozatos hallgatóinak figyelmét, hogy a vonatkozó szabályzat alapján pályázatot nyújthatnak be szakmai, tudományos és közéleti ösztöndíjra a 2017/2018 tanév II. félévére.

Szakmai, tudományos és közéleti ösztöndíjban részesíthető az a teljes idejű alapképzésben és mesterképzésben részt vevő hallgató, aki az alábbi három feltétel MINDEGYIKÉT teljesíti

  • az előző félévben legalább 3,5 tanulmányi átlagot ért el, és

  • az előző félévben legalább 25 kreditpontot szerzett, és

  • a tantervi követelményeket meghaladó kiemelkedő szakmai, tudományos, és közéleti tevékenységet végez.

A szakmai, tudományos és közéleti ösztöndíjat a Mérnöki Kar Hallgatói Önkormányzatának egyetértésével a dékán adományozza. Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjat (Köztársasági Ösztöndíjat) illetve Új Nemzeti Kiválóság Program ösztöndíjat elnyert hallgató szakmai, tudományos és közéleti ösztöndíjban nem részesülhet.

A szakmai, tudományos és közéleti ösztöndíj adható összege 26.700,- Ft/fő/hó.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. február28 .

A pályázati űrlap a Mérnöki Kar honlapjáról letölthető. A pályázatok elbírálása a Mérnöki Kar és a Hallgatói Önkormányzat által közösen meghatározott értékelési rendszer alapján történik. A pályázatokat a fenti határidőig, az alábbi mellékletekkel a Mérnöki Kar Dékáni Titkárságára lehet benyújtani:

  • az Oktatási Igazgatóságon kiállított leckekönyvmásolat a 2017/2018. tanév I. félévéről,

  • megelőző 1 szemeszterben megszerzett nyelvvizsga-bizonyítvány(ok) másolata

  • tudományos teljesítményt igazoló oklevelek, bizonyítványok másolata, tudományos tevékenységek igazolása, publikációk másolata (dokumentáció kizárólag az elmúlt félév szakmai teljesítményéről)

  • intézetigazgatói/szakvezetői/témavezetői igazolás a tudományos és szakmai tevékenységről,

  • közéleti tevékenység igazolása (tisztségviselői, PEHÖK-elnöki, kollégiumi referensi/
    vezetői, projektvezetői, főszerkesztői, rendezvényszervezői, diákszervezeti elnöki, öntevé­keny kör vezetői igazolások, beszámolók).

A hiányosan vagy pontatlanul kitöltött pályázatok formai okok miatt elutasításra kerülnek. A fenti határidőn túl beérkezett pályázatokat nem áll módunkban elfogadni.

Veszprém, 2018. február 13.

Dr. Szalai István s.k.

a Mérnöki Kar dékánja

A pályázati felhívás ezen a linken letölthető.

Pályázati lap

Pályázati értékelés szempontjai

Dékáni vezetés

szi

Dr. Szalai István dékán, egyetemi tanár
Dékáni Titkárság B101-102
tel.: 88/624-746

Fizika és Mechatronika Intézet C 339
telefon: 88/624-000, 6011
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ct

Dr. Chován Tibor gazdasági dékánhelyettes, egyetemi docens
Dékáni Titkárság B101-102
tel.: 88/624-746,
Vegyészmérnöki és Folyamatmérnöki Intézet C133
telefon:88/624-000, 6077
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ns

Dr. Németh Sándor oktatási és akkreditációs dékánhelyettes, egyetemi docens
Dékáni Titkárság B101-102
tel.: 88/624-746
Vegyészmérnöki és Folyamatmérnöki Intézet, C134
telefon: 88/624-000, 6076
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

A kari vezetés munkatársai

CSTE IMG 5736

Pados Alexandra ügyintéző
Dékáni Titkárság B101-102
telefon: Telefon: 88/624-294
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ja

Fekete Rita ügyvivő szakértő
Dékáni Titkárság B101-102
telefon: Telefon: 88/624-743
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

kep

Gyurikáné Luteránus Éva ügyintéző
Dékáni Titkárság B101-102
telefon: Telefon: 88/624-746
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

MD IMG 5546

Major Dóra ügyintéző
Dékáni Titkárság B101-102
telefon: Telefon: 88/624-700
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Címlap Hírek és események Hírek hallgatóinknak Pályázatok, ösztöndíjak Szakmai, tudományos és közéleti ösztöndíj 2017/2018 tanév II. félévére