Szakjaink

szakok

 

 

A 2013-2016 közötti időszakra a Kutató Kar minősítésben részesített Mérnöki Kar a klasszikus mérnökképzés hagyományaira építve a műszaki és a természettudományok nemzetközileg elismert oktatási és kutatási központjává nőtte ki magát az elmúlt 65 évben. Az országos felmérések szerint is – figyelembe véve az oktatók, hallgatók kiválóságát, az infrastruktúrát – e képzési hely egyike az ország legszínvonalasabb mérnökképzést gondozó intézményeinek (HVG Felsőoktatási Rangsor 2014 és 2015, összesített műszaki képzési terület, oktatók kiválósága kategória 1. hely). A Mérnöki Kar legfőbb célja, hogy hallgatóiból olyan korszerű elméleti és gyakorlati tudással felvértezett, ismereteiket alkotó módon hasznosítani képes szakembereket képezzen, akik sikeresen helytállnak a műszaki és természettudományos feladatok megoldásában, s magukat tovább képezve – élethosszig tartó tanulással – a jövő kihívásait is felkészülten fogadják. 

A hallgatók oktatása jól felszerelt laboratóriumokban, számítógép- és tantermekben zajlik, amelyek fenntartását az ipar is nagymértékben támogatja, jelezve azt, hogy a fiatal, jól felkészült mérnökökre nagy az igény a termelő vállalatoknál. A Kar kiváló ipari kapcsolatainak köszönhetően duális formában ez év szeptemberétől gépész- és környezetmérnöki alapszakjai, illetve 2016 őszétől további mérnökképzései is elindulnak.
A Mérnöki Kar számos ösztöndíjjal támogatja kiemelkedő tanulmányi eredményeket felmutató, illetve a szociálisan rászoruló hallgatóit, szakmai gyakorlati lehetőséget biztosít vezető hazai iparvállalatoknál, amely nem pusztán a megszerzett diploma értékét emeli, hanem megalapozza a későbbi szakmai kapcsolatok kiépítését, növeli az elhelyezkedési esélyeket. Mindezek alapján meggyőződéssel állítható, hogy a Pannon Egyetem Mérnöki Karán szerzett diploma átlag feletti elhelyezkedési esélyt biztosít regionális, országos és – több szak esetében – nemzetközi viszonylatban is. Ezt igazolja az Educatio Nonprofit Kft. által 2013-ban készített felmérés is, amely szerint műszaki képzési területen a Pannon Egyetemen végzettek kezdő jövedelme a legmagasabb.


Szakok bemutatkozó videói

Hlavay galéria

Hlavay József Országos Környezettudományi és Műszaki Diákkonferencia 2018
Hlavay József Országos Környezettudományi és Műszaki Diákkonferencia 2018
Hlavay József Országos Környezettudományi és Műszaki Diákkonferencia 2018
Hlavay József Országos Környezettudományi és Műszaki Diákkonferencia 2018
Hlavay József Országos Környezettudományi és Műszaki Diákkonferencia 2018
Hlavay József Országos Környezettudományi és Műszaki Diákkonferencia 2018
Hlavay József Országos Környezettudományi és Műszaki Diákkonferencia 2018
Hlavay József Országos Környezettudományi és Műszaki Diákkonferencia 2018
Hlavay József Országos Környezettudományi és Műszaki Diákkonferencia 2018
Hlavay József Országos Környezettudományi és Műszaki Diákkonferencia 2018
Hlavay József Országos Környezettudományi és Műszaki Diákkonferencia 2018
Hlavay József Országos Környezettudományi és Műszaki Diákkonferencia 2018
Hlavay József Országos Környezettudományi és Műszaki Diákkonferencia 2018
Hlavay József Országos Környezettudományi és Műszaki Diákkonferencia 2018
Hlavay József Országos Környezettudományi és Műszaki Diákkonferencia 2018
Hlavay József Országos Környezettudományi és Műszaki Diákkonferencia 2018
Hlavay József Országos Környezettudományi és Műszaki Diákkonferencia 2018
Hlavay József Országos Környezettudományi és Műszaki Diákkonferencia 2018
Hlavay József Országos Környezettudományi és Műszaki Diákkonferencia 2018
Hlavay József Országos Környezettudományi és Műszaki Diákkonferencia 2018
Hlavay József Országos Környezettudományi és Műszaki Diákkonferencia 2018
Hlavay József Országos Környezettudományi és Műszaki Diákkonferencia 2018
Hlavay József Országos Környezettudományi és Műszaki Diákkonferencia 2018
Hlavay József Országos Környezettudományi és Műszaki Diákkonferencia 2018
Hlavay József Országos Környezettudományi és Műszaki Diákkonferencia 2018
Hlavay József Országos Környezettudományi és Műszaki Diákkonferencia 2018
Hlavay József Országos Környezettudományi és Műszaki Diákkonferencia 2018
Hlavay József Országos Környezettudományi és Műszaki Diákkonferencia 2018
Hlavay József Országos Környezettudományi és Műszaki Diákkonferencia 2018
Hlavay József Országos Környezettudományi és Műszaki Diákkonferencia 2018
Hlavay József Országos Környezettudományi és Műszaki Diákkonferencia 2018
Hlavay József Országos Környezettudományi és Műszaki Diákkonferencia 2018
Hlavay József Országos Környezettudományi és Műszaki Diákkonferencia 2018
Hlavay József Országos Környezettudományi és Műszaki Diákkonferencia 2018
Hlavay József Országos Környezettudományi és Műszaki Diákkonferencia 2018
Hlavay József Országos Környezettudományi és Műszaki Diákkonferencia 2018

Dékáni vezetés

ns

Dr. Németh Sándor dékán
Dékáni Titkárság B101-102
tel.: 88/624-746
Vegyészmérnöki és Folyamatmérnöki Intézet, C134
telefon: 88/624-000, 6076
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ct

Dr. Horváth Krisztián oktatási és akkreditációs dékánhelyettes
Dékáni Titkárság B101-102
tel.: 88/624-743
Analitikai Kémia Intézeti Tanszék C419
telefon: 88/624-000,6092
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ns

Dr. Abonyi János tudományos és stratégiai dékánhelyettes
Dékáni Titkárság B101-102
tel.: 88/624-746
Vegyészmérnöki és Folyamatmérnöki Intézet, C239
telefon:88/624-000, 6078
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ns

Dr. Kurdi Róbert gazdasági dékánhelyettes
Dékáni Titkárság B101-102
tel.: 88/624-746
Környezetmérnöki Intézet, C407/1
telefon: 88/624-000, 6024, 4017
mobil: 30/410-6176
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

A kari vezetés munkatársai

Pados Alexandra

Pados Alexandra ügyintéző
Dékáni Titkárság B101-102
telefon: Telefon: 88/624-294
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ja

Fekete Rita ügyvivő szakértő
Dékáni Titkárság B101-102
telefon: Telefon: 88/624-743
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Gyurikáné Luteránus Éva

Gyurikáné Luteránus Éva ügyintéző
Dékáni Titkárság B101-102
telefon: Telefon: 88/624-746
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

MD IMG 5546

Major Dóra ügyvivő szakértő
Dékáni Titkárság B101-102
telefon: Telefon: 88/624-700
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.