Dr. Domokos Endre

Személyes adatok

Név:                    Dr. Domokos Endre Gábor

Levelezési cím:   8200, Veszprém Egyetem u. 10
Telefonszám:       +36-88/624298/4298
Email:                  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Egyetemi elérhetőség

Szoba szám:         C 437

Tanulmányok

2002-2006          Ph.D. (vegyészmérnöki tudományok)
                              Téma: Számítógépes szimuláció, modellezés, energiagazdálkodás, szennyvíztisztítás
                              Pannon Egyetem

1993-1998           Okleveles környezetmérnök
                              Téma: Környezetvédelmi ismeretek
                              Veszprémi Egyetem, Mérnöki Kar (Pannon Egyetem)

 

Nyelvtudás

Angol – középfokú komplex nyelvvizsga
Eszperantó – alapfokú komplex nyelvvizsga

Számítógépes ismeretek

Magas szintű szoftverkezelői és programozási ismeretek
Magas szintű interaktív tanagyag-fejlesztési ismeretek
Rendszergazdai ismeretek

Szakmai tapasztalat

 

2014-                 Intézetigazgató

      Pannon Egyetem, Mérnöki Kar, Környezetmérnöki Intézet, Veszprém

2011-                 Egyetemi docens

                            Pannon Egyetem, Mérnöki Kar, Környezetmérnöki Intézet, Veszprém

                            Feladatok: 

- oktatás
- kutató-fejlesztő tevékenység
- pályázatírás

2007-2011         Egyetemi adjunktus

      Pannon Egyetem, Mérnöki Kar, Környezetmérnöki Intézet, Veszprém

1999-2007         Egyetemi tanársegéd

      Pannon Egyetem, Mérnöki Kar, Környezetmérnöki Intézet, Veszprém

 

Pályázatok

43 sikeresen megírt pályázat 4220 millió Ft értékben

19 sikeresen vezetett projekt 2320 millió Ft értékben

Kompetenciák

Tagságok

Magyar Szennyvíztisztító Szövetség (alapító tag)

MTA Kémiai Technológiai és Környezetvédelmi Munkabizottság (tag)

Díjak

   2008-ban: "Az év legsikeresebb hazai európai uniós projektje" elismerés
   2009-ben: "Környezetvédelmi Műszaki Felsőoktatásért" kitüntetés 

Kutatási tevékenység

Tevékenység összefoglaló adatai:

Publikációk száma: 93
Prezentációk száma: 128

Kutatások száma: 3
Konferenciák száma: 112
Díjak és kitüntetések száma: 4
Tagságok száma: 2

MTMT Adatbázis

https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?AuthorID=10003383

 

Dr. Juzsakova Tatjána

Személyes adatok

Név:                    Dr. Juzsakova Tatjána

Levelezési cím:    8200, Veszprém Egyetem u. 10
Telefonszám:       +36-88/624-403
Telefonszám:       +36-88/624-296
Email:                 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Egyetemi elérhetőség

Szoba szám:         C 407-2

Tanulmányok

2010-2011:          Mester szintű e-közigazgatási szakmérnök

                            Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar, Veszprém

2007-2009:          Okleveles környezetvédelmi szakmérnök

                            Pannon Egyetem Mérnöki Kar, Veszprém

2005-2008:          Okleveles környezetirányítási szakértő

                            Pannon Egyetem Mérnöki Kar, Veszprém

1994-1999:          Okleveles ökológus-mérnök

                            Urali Állami Műszaki Egyetem, Kémiai Kar, Jekatyerinburg, Oroszország

2000-2007:          PhD, vegyészmérnöki tudományok

Pannon Egyetem, Vegyészmérnöki Tudományok Doktori Iskola, Veszprém

Téma: „Szén-monoxid és propilén környezetvédelmi szempontból javított oxidációjára, valamint ciklopropán izomerizációjára használt SnO2-Pt/Al2O3 katalizátor felületkémia vizsgálata”

Tanulmányutak és ösztöndíjak:

2012. jún-júl.      Ecocycles – Sustainable Development Through Ecological Cycles,

                          Erasmus LLP Intensive Programme

                          Helye: Alnarp, Sweden

2011. okt.          Tanulmányút, MTA ösztöndíj

                          Helye: Román Tudományos Akadémia „Ilie Murgulescu” Fizikai-Kémia Intézete

2010. okt.          Tanulmányút, MTA ösztöndíj

                          Helye: Román Tudományos Akadémia „Ilie Murgulescu” Fizikai-Kémia Intézete

2010. jún-júl.      ALCOA ösztöndíj

                          Mountain Waters of the Czech Republic, Environmental Fellowship Program,

                          Earth Watch Institute

                          Helye: Csehország

2009. júl-aug.     Ösztöndíj  

                          Summer School, Nazareth College, Rochester, NY, USA

2005. jan-júl.        NATO ösztöndíj

                          Helye: Katalízis Kutatóintézet, Lyon, Franciaország

2002.jún-okt.      16 hetes szakmai gyakorlat egyetemközi megállapodás alapján

                          Helye: Sandusky River Watershed Coalition, Fremont, Ohio, USA, Internship,

2001. szept.       Tanulmányút

                          Helye: Németország

Nyelvtudás

Angol – középfokú komplex nyelvvizsga
Magyar – középfokú komplex nyelvtudás

Szakmai tapasztalat

2009-:                 Egyetemi adjunktus, Pannon Egyetem

2006-2009:          Egyetemi tanársegéd, Pannon Egyetem

2003-2006:          Tanszéki mérnök, Veszprémi Egyetem (Pannon Egyetem)

2000-2003:          PhD hallgató, Veszprémi Egyetem (Pannon Egyetem)

1999-2000:          Tanszéki mérnök, Veszprémi Egyetem (Pannon Egyetem)

oktatott tárgyak:

Előadások és gyakorlatok

 • Levegőtisztaság-védelem angol nyelven (B.Sc., M.Sc.)
 • „Ipari Katalízis” c. tárgyak oktatása (B.Sc.)
 • Tervezési feladat I-II
 • Környezettechnológia gyakorlat vezetése, (B.Sc., M.Sc.)
 • „Katalízis” és „Katalitikus eljárások a környezetvédelemben” c. tárgyak oktatása (2004-2008)

Laboratóriumi gyakorlatok

 • Műszeres analízis laboratóriumi gyakorlatok vezetése (B.Sc.)
 • Korszerű környezetanalitikai módszerek laborgyakorlat (B.Sc.)
 • Környezeti monitorozás laborgyakorlat (B.Sc.)
 • Levegőtisztaság-védelem témakörben szemináriumi és laboratóriumi gyakorlatok vezetése (B.Sc., M.Sc.)

Témavezetés

 • PhD témavezetés: 50% témavezetés (2013-2014): Leitold Helga
 • Szakdolgozat (B.Sc.) és Diplomamunka (M.Sc.) vezetése
 • „Környezeti menedzsment rendszerek” és „Környezetállapot-értékelés, auditálás” c. tárgyak oktatása és oktatási anyagainak kidolgozása (B.Sc., M.Sc.) (2005-2014);

Kutatási és tudományos tevékenység

 • Kutatási terület
  • TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0071 pályázat keretében - hulladékgazdálkodás: vörösiszap és/vagy egyéb ipari hulladékok hasznosítása katalitikus   technológiákkal (kémiai feldolgozás)
  • katalitikus eljárások a levegőtisztaság védelemben: platina és ón-oxid/alumínium-oxid valamint ón-oxid/ cérium-oxid katalizátor rendszerek felületkémiai és katalitikus tulajdonságainak vizsgálata környezetvédelmi alkalmazások céljából;
  • környezeti monitoring, levegőtisztaság védelem, imissziós vizsgálatok
  • környezetállapot-értékelési módszerek, technikák, kifejlesztése és alkalmazása
  • nemzetközi / hazai folyóiratokban megjelent cikkek: 40 (Impakt Faktor 53,4)
  • Eredmények
   • konferencia - kiadványban tejes szöveggel megjelent publikációk: 25
   • nemzetközi konferencia poszter és előadások: 124
   • nemzetközi szeminárium: 20
   • hazai konferencia előadások: 27
   • MTA VEAB munkabizottsági előadások: 5
   • Összes tudományos közleményének független SCI-idézettségi száma: 93

Pályázatok

 • Projekt irányítás:
  • TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0025: 2012 - 2013: Tudományos képzés műhelyeinek támogatása a Pannon Egyetemen” – Alprojekt: „Szennyezés-ártalmatlanító katalizátorok fejlesztése
  • ERASMUS, CEEPUS oktatói és hallgatói mobilitás: 2005 – folyamatosan
  • EU 6 Kontakt Pont: 2004 - 2006
  • Hungary for FP6: 2004 - 2007: A 6. Keretprogrammal kapcsolatos információk terjesztésében és tanácsadó szolgáltatások nyújtásában szerepet vállaló magyar szervezetek hálózatának kiépítése és megerősítése a 6. Keretprogramban való sikeres magyar részvétel támogatása érdekében.
  • World Environment Centre, Veszprémi Iroda. 2004 – 2004
 • Kutatási projekt:
  • TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0071: 2013 - 2015: Az anyag tulajdonságaitól a felhasználásig – természetes alapanyagok és hulladékok hasznosítását megalapozó kutatások–Alprojekt: Vörösiszap és/vagy egyéb ipari hulladékok hasznosítása katalitikus technológiákkal (kémiai feldolgozás);
  • Babes-Bolyai Egyetem: 2012-2014: Kommunális hulladéklerakók környezetminőségre gyakorolt hatásának vizsgálata;
  • TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0017: 2013 – 2014 : pályázat keretében „Zöld Energia Alprojekt 2.1.1. számú és e-learning tananyagfejlestés”- Környezetvédelmi katalízis c. rész kidolgozása;
  • TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0089: 2012 - 2013: pályázat keretében „Mesterszintű MTMI képzések környezetmérnöki diszciplinájú tananyagfejlesztése”- Levegőtisztaság-védelem és klímakutatás c.rész kidolgozása
  • TÁMOP- 4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0003: 2010 - 2012: Mobilitás és környezet: Járműipari, energetikai és környezeti kutatások a Közép- és Dunántúli Régióban – Alprojekt: Felületek és határfelületek, preparáció, felületmódosítás, felületi reaktivitás vizsgálat
  • TÁMOP-4.2.2-08/1/2008-0018: 2009 - 2010: Élhetőbb környezet, egészségesebb ember bioinnováció és zöld technológiák kutatása a Pannon Egyetemen – Alprojekt: Csereinterkalációval előállított agyagásvány hibridek szerkezeti vizsgálatai
  • HEFOP 3.3.1. pályázat keretében 2007-2008 „Környezeti analitika” és „Környezettan” e-learning tananyag készítése
  • MTA Magyar-Román Nemzetközi Együttműködési Program: 2001., 2004., 2010;
  • Magyar-Román Kormányközi TéT pályázat: 2008 - 2009:„Összetett oxidok félvezető tulajdonságai és illékony szerves vegyületek eltávolításában mutatott katalitikus aktivitásuk”
  • Magyar- Román Kormányközi TéT pályázat: 2008 - 2009:„Cérium-oxid alapú környezeti katalizátorok felületi kémiája”
  • Magyar-Román Kormányközi TéT pályázat: 2006 - 2007:„Fém-oxid katalizátorok felületkémiai és katalitikus aktivitásának vizsgálata környezeti alkalmazás céljából”
  • Magyar-Román Kormányközi TéT pályázat: 2003 - 2004: „Néhány fém-oxid katalizátor struktúrája és katalitikus tulajdonságai közötti összefüggések vizsgálata modell reakciók során”
  • INCO-COPERNICUS EU: 1999 - 2001: „Félvezető fém-oxidok, mint nagy teljesítményű katalizátorok a C1-C3 szénhidrogének energetikai és környezeti szempontból kedvezőbb katalitikus oxidációjára”.

Szakmai és közéleti tevékenység:

 • VEAB Katalízis Munkabizottsági tagja (2008-)
 • Vegyészmérnöki Tudományok és Anyagtudományok Doktori Iskola tagja (2011-)
 • Műszaki Országos Környezetvédelmi Egyesület (MOKE) tagja (2008-)
 • Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége (MTESZ) tagja (2010-)
 • Kárpát-medencei Környezettudományi Konferencia szervezőbizottsági tag (2012)
 • Országos Felsőoktatási Környezettudományi Diákkonferencia zsűri tag (2012)
 • ITDK szervezőbizottsági/ zsűri tag (2012)
 • Hlavay József Országos Környezettudományi és Műszaki Diák konferencia zsűri tag (2012)
 • Mérnöki Kar Erasmus felelős (2012-)
 • International Conference on Environmental Engineering and Management ICEEM szervezőbizottsági tag (2011, 2013)
 • Mérnöki Kar TDK bizottság tagja (2011 -)
 • Intézeti Ceepus felelös (2005 -)

Kompetenciák

 • Külföldi kiküldetések során elsajátított jó alkalmazkodó készség multikulturális környezethez
 • Jó csapatszellem a széleskörű együttműködések szervezése során
 • Projektirányítási tapasztalat – kb. tíz projekt kidolgozása és megvalósítása, PEJ-ek elkészítése
 • Akkreditált mobil levegőminőség mérőállomás műszereinek használata
 • Immisziós méresek
 • Gyakorlat GC, GC-MS, AAS, RAMAN, FTIR spektrofotométerek használatában
 • A katalitikus aktivitás tanulmányozása és képződött aktív helyek azonosítása. Felületi tulajdonságok vizsgálata különböző műszeres módszereknél (BET, ICP, XRD, XPS, RAMAN, FTIR, adszorpció/deszorpció/redukció/oxidáció TPA/TPD/TPR/TPO, termoanalízis TG, mikrokalorimetria és elektromos vezetőképesség-mérés)
 • Katalitikus reakciók tanulmányozása, reaktor technika, nyomásalatti hidrogénezés.

Egyéb információk

 • Díj: Nemzetközi konferencián poszter első helyezés, Sixth International Symposium and Exhibition on Environmental Contamination in Central and Eastern Europe and the Commonwealth of Independent States, Prague, Czech Republic, September 1-4, 2003.
 • Vezetői gyakorlat: akkreditált mobil levegőminőség mérőcsoport vezető (2012-2013)

 

Dr. Kárpáti Árpád

Személyes adatok

Név:                    Dr. Kárpáti Árpád

Levelezési cím:   8200, Veszprém Egyetem u. 10
Telefonszám:       +36-88/624-000/6029
Email:                  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
"> This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Egyetemi elérhetőség

Szoba szám:         C 435

Tanulmányok

1998                    Ph.D képzés
                              Veszprémi Egyetem

1990-1991           Diplom in Advanced Environmental Sanitation

        Water and wastewater treatment, Hydralics, Environmental Process Technology
        Institut of Hidraulic Engineering, Delft, The Netherlands

1978-1980          Környezetvédelmi Szakmérnök
                              Mikrobiológia, toxikológia, szennyvíztisztítás
                              Veszprémi Vegyipari Egyetem

1979                  Műszaki doktor
                              Veszprémi Vegyipari Egyetem

????                   Okleveles vegyészmérnök
                              Veszprémi Vegyipari Egyetem

Nyelvtudás

Angol – felsőfokú komplex nyelvvizsga
Orosz – középfokú komplex nyelvvizsga

Számítógépes ismeretek

Ms Office Word, Excel, Powerpoint, Publisher
Internet

Szakmai tapasztalat

1998 -                Egyetemi docens

1978-1998         Egyetemi adjunktus

1971-1978         Egyetemi tanársegéd

1969-1971         Egyetemi gyakornok

 

OKtatott tárgyak

 • Szennyvíztisztítás
 • Vízgazdálkodás

Kutatási tevékenység

Li-12-OH-sztearát alapú gépzsír gyártási technológia kidolgozása

Tevékenység összefoglaló adatai:

Publikációk száma: 24
Tagságok száma: 5

MTMT Adatbázis

https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?AuthorID=10029248


 

 

Dr. Kristóf Jánosné Dr. Horváth Erzsébet

Személyes adatok

Név:                      Dr. Kristóf Jánosné Dr. Horváth Erzsébet

Levelezési cím:     8200, Veszprém Egyetem u. 10
Telefonszám:        +36-88/624-000/6020
E-mail:                  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Egyetemi elérhetőség

Szoba szám:         C 415-2

Tanulmányok

1999              Doktori tanulmányok

                           Téma: Fourier-transzformációs rezgési spektroszkópiai módszerek kromatográfiás alkalmazásai

                           Veszprémi Egyetem, Környezettudományi Doktori Iskola

1978                  Okleveles vegyészmérnök

1975-1978          Egyetemi tanulmányok

                           Veszprémi Vegyipari Egyetem Szilikátkémiai- és Technológia Ágazat

1975                  Vegyész üzemmérnök

                           Veszprémi Vegyipari Egyetem

1973-1975         Egyetemi tanulmányok

                           Veszprémi Vegyipari Egyetemen (VVE).

1973                  Érettségi

                            Landler Jenő Gimnázium, kémia/fizika szak, Nagykanizsa

1969-73            Középiskolai tanulmányok

                            Landler Jenő Gimnázium, kémia/fizika szak, Nagykanizsa

 

NYELvtudás:

Angol - Középfokú komplex nyelvvizsga

Tanulmányutak és ösztöndíjak:

1998.                   3 hónapos kutatási ösztöndíj       

                            Téma: Felületi rétegek felületerősített Raman spektroszkópiai vizsgálatai témában

                            Helye: Queensland University of Technology, Brisbane, Ausztrália

1996                    4 hetes tanulmányút

                            Téma: Felületi rétegek spektroszkópiai vizsgálatai

                            Helye: C.N.R. Padova, Olaszország

1995                    4 hetes tanulmányút

                            Téma: Felületi rétegek spektroszkópiai vizsgálatai

                            Helye: C.N.R. Padova, Olaszország

1993                    6 hetes CNR ösztöndíj

                            Téma: Biogén anyagok GC-FTIR vizsgálatai

                            Helye: La Sapiensa Egyetem, Analitikai Kémia Tanszék, Róma, Olaszország

1986                    1 hónapos tanulmányút

                            Helye: Lipcsei Műszaki Egyetem, Lipcse, NDK

1978. nov.1.          Ösztöndíjas gyakornok a VVE Fizikai Kémia Tanszékén

Szakmai tapasztalat

2012                  MTA doktora

2009                  Habilitáció

2011-                 Egyetemi tanár, Pannon Egyetem

2004-2011         Egyetemi docens, Pannon Egyetem (korábban Veszprémi Egyetem)

                            Környezetmérnöki Intézet

2003-2004         Egyetemi adjunktus, Veszprémi Egyetem, Mérnöki Kar

                            Környezetmérnöki és Kémiai Technológia Tanszék

1998-2003         Tudományos főmunkatárs PhD képzése során

1988-1998         Tudományos munkatárs

1981-                 Tudományos segédmunkatárs az MTA Veszprémi Analitikai Kémiai Kutató

                            Csoportjában

                            (VE Analitikai Kémia Tanszék).

1981                  Műszaki doktor

                            Téma: Asszociatív elegyek statikus gőz-folyadék egyensúlyainak tanulmányozása

1978.aug-nov.   Gyakorló mérnök

                            ÜM Ajkai Üveggyár

Oktatott tárgyak

Előadások és gyakorlatok

 • Környezetgazdaságtan
 • Tisztább termelés
 • Talajkémia és talajtan
 • Talaj- és talajvíz védelem
 • Biztonságtechnika
 • Kárelhárítási technológiák (PhD kurzus)
 • Rezgési spektroszkópia (PhD kurzus)
 • Környezet-analitika (PhD kurzus, Kitaiber Pál DI, Nyugat-Magyarországi Egyetem)
 • Kémiai analízis I-II. (helyettesítő és vizsgáztató előadó 2002. dec. 1-ig), jelenleg helyettesítő előadó
 • Környezetvédelmi technológiák nyári szakmunka gyakorlat (koordinátor és beszámoltatás)
 • Meghívott államvizsga bizottsági tag a SZIE környezetmérnöki szakán (2005-től)

Laboratóriumi gyakorlatok

 • Rezgési spektroszkópiai módszerek laboratóriumi gyakorlat környezet- és vegyészmérnököknek
 • Monitoring laboratóriumi gyakorlat
 • Kémiai analízis II. (2002. 12. 31-ig)
 • Anyagszerkezeti vizsgálatok (2002. 12. 31-ig)
 • Témaorientált laboratóriumi gyakorlat (2002. 12. 31-ig)
 • Rezgési spektroszkópiai módszerek laboratóriumi gyakorlat (2002. 12. 31-ig)

Témavezetés

 • Diplomadolgozat (16 fő), PhD témavezetés (1 fő védett).
 • Ph.D hallgatók munkájának segítése szakmai konzulensként és közös publikációkkal (3 külföldi, 4 magyar)

Tantervi- és tananyagfejlesztési tapasztalat

 • Dr. Kristóf János - Dr. Horváth Erzsébet: Kémiai Analízis I. (Klasszikus és kisműszeres módszerek) (tankönyv), Veszprémi Egyetemi Kiadó, Veszprém, 2002. ISBN 963 9220 34 5 Ö, 225 o.
 • Földünk állapota, Pannon Egyetem Kiadó 2006, VI. fejezet (Horváth Erzsébet),
  ISBN: 978-963-06-2987-4 (OMFB-00793/2006)
 • HEFOP 3.3.1.-P-2004-09-0152/1.0 elektronikus tananyagfejlesztés,
  • 03/Talajvédelem, A talajvédelem műszaki megoldásai (60 oldal);
  • Feladatok és megoldások (9 feladat) (Horváth Erzsébet), 2007
  • 5 elektronikus oktatási segédlet/jegyzet szerzője
   • Környezetgazdaságtan-környezetgazdálkodás
   • Tisztább termelés
   • Talaj- és talajvízvédelem
   • Talajkémia, talajtan
   • Környezetvédelmi technológiák biztonságtechnikája

Pályázatok

2010                TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0003 szakmai koordinátor, kutatásvezető

                        helyettes, alprogramvezető

2009                TIOP 1.3.1- 07/2-2F-2009-0002

2008                TÁMOP-4.2.2-08/1/2008-0018 szakmai koordinátor, alprogramvezető

2005                GVOP-3.1.1.-0029/3.0, 2005-2007

2004                GVOP-3.1.1-2004-0029/3.0 szakmai koordinátor, alprogramvezető

       GVOP-3.2.2.- 2004-07-0022/3.0

2003                Környezeti és Informatikai Kooperációs Kutatási Központ

                        szakmai koordinálás, alprogramvezetés

2002                A Pannon Egyetem Rezgési Spektroszkópiai Laboratóriumának kialakítása

Az utóbbi 5 évben a T034355, 2001-2003, a K062175, 2005-2009 OTKA pályázatokban való részvétel

Kutatási tevékenység

Kutatási témák:

Felületi rétegek és réteges szerkezetű anyagok spektroszkópiai vizsgálatai:

Oxid típusú rendszerek fejlesztése és vizsgálata, gyakorlati alkalmazásukat megalapozó kutatások;

Tevékenység összefoglaló:

  - Publikációk száma: 103

  - Prezentációk száma: 83

  - Kutatások/projektek száma: 9

  - Tagságok száma: 5

Szakmai közéleti tevékenység:

 • MTA Spektrokémiai Munkabizottság
 • MTA Termoanalitikai Munkabizottság
 • VEAB VIII. Műszaki Szakbizottság, Nanotechnológiai Munkabizottság (tag)
 • MKE Spektrokémiai Szakosztály (vezetőségi tag)
 • Veszprém Város Környezet- és Természetvédelméért Közalapítvány, kuratóriumi elnök

Kompetenciák

Konferencia szervezés:

 • 6th Austrian-Hungarian International Conference on Vibrational Spectroscopy (Veszprém, 1994)
 • 10th International Conference on Fourier Transform Spectroscopy (Budapest, 1995)
 • XXIII. European Congress on Molecular Spectroscopy (Balatonfüred, 1996)
 • 7th European Symposium on Thermal Analysis and Calorimetry (Balatonfüred, 1998)
 • 7th Austrian-Hungarian International Conference on Vibrational Spectroscopy (Balatonfüred, 1999)
 • XXXVI. Colloguium Spectroscopium Internationale (2009)

 

Nemzetközi folyóiratok felkért bírálója

 •          Journal of Thermal Analysis and Calorimetry
 •           Langmuir
 •           Clay and Clay Minerals
 •           Applied Spectroscopy
 •           Vibrational Spectroscopy
 •           Journal of Colloid and Interface Science
 •           Spectrochimica Acta A
 •           Applied Physics A

 

 

Egyéb információk

Publikációs jegyzék és tudománymetriai paraméterek: http://www.mtmt.hu/

A Pannon Egyetem Vegyészmérnöki és Anyagtudományi Doktori Iskolájának alapítótagja

Ipari kapcsolatok

  • Elektrolit kondenzátorok fejlesztése, felületvizsgálatok, EPCOS Kft (Szombathely)
  • Huminsav alapú termékfejlesztés – Módszer kidolgozása víz- és alkohol oldható huminsav frakciók redox és sav-bázis funkciós csoportjainak meghatározására; oxidatív extrakció optimalizálása ORGANIT Kft (Balatonfűzfő), AlphaVet Kft (Székesfehérvár).
  • Rendszeres szakértői tevékenység a Visteon Hungary Kft, a Philips Magyarország Kft, a Nokia Magyarország, a GE Magyarország és a Nitrokémia Zrt. részére.

Bírálói tevékenység:

  • évente 2-4 OTKA/NKTH pályázat, 1-2 PhD dolgozat, 6-8 publikáció (J. Thermal Analysis and Calorimetry, Applied Spectroscopy, J. Raman Spectroscopy, Applied Surface Science)

MTMT Adatbázis

https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?AuthorID=10011056

Dr. Nagy GeorginaSZEMÉLYES ADATOK

Név:                    Dr. Nagy Georgina
Beosztás:             adjunktus

Szoba szám:         C 407
Telefonszám:      +36-88/624000/6023
Email:                  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Egyetemi elérhetőség

Szoba szám:              C 406

Tanulmányok

2012-                        PhD Környezetvédelmi mérnök
                                 Pannon Egyetem, Veszprém
                                 Téma: Légszennyezettség problémák a fokozódó közlekedés és városiasodás következtében

 

2010-2012                Környezetmérnöki M.Sc.
                                 Pannon Egyetem, Mérnöki Kar, Környezetmérnöki Intézet, Veszprém
                                 Feladatok

 • Környezetvédelmi jog
 • Környezetgazdaságtan és Környezetgazdálkodás
 • Környezetinformatika
 • Környezetmenedzsment és monitoring rendszerek

 

2006 - 2010              Környezetmérnöki B.Sc.
                                 Óbudai Egyetem, Budapest
                                 Feladatok

 • Természet és tájvédelem
 • Hulladékgazdálkodás
 • Levegőminőség védelem
 • Talajvédelem
 • Vízminőség védelem

 

Ösztöndíjak

2014.02.-2015.02.    Környezetvédelmi mérnök – Campus Hungary Ösztöndíj

2013.02.-2013.07.    Környezetvédelmi mérnök – Ceepus Ösztöndíj

2011.08.-2012.01.    Energia mérnök (Msc) – Erasmus Ösztöndíj

Nyelvtudás

Angol – felsőfokú komplex nyelvvizsga
Német – középfokú komplex nyelvvizsga
Szlovák – alapfokú komplex nyelvvizsga

Számítógépes ismeretek

 • Office programok ismerete (Word, Excel, PowerPoint, Publisher)
 • Prezi (prezentáció készítő)
 • QGIS (térinformatikai szoftver)
 • Outlook, Gmail

Szakmai tapasztalat

2013.08-2014.02      Mentor

                                 Erasmus Student Network (ESN), Veszprém

                                 Feladatai közé tartozott a külföldi diákok segítése (vízum ügyintézés, egyetemi

                                 papírok beszerzése) valamint az itt tartózkodásukat segítő programok megszervezése.

2012.02.-2012.04     Gyakornok

                                 AIESEC, Hanoi (Vietnam)

                                 Részt vett egy karrier orientációs programban, (I’m Possible) amelynek ő volt a promóciós
                                 menedzsere. Feladatai közé tartozott a program online és offline népszerűsítése valamint
                                 programok rendezése.

2011.04.-2011.08     Gyakornok

                                 Explora Kutató Fejlesztő és Kereskedelmi Kft., Veszprém

                                 A cég fő tevékenységi köre a műszaki kutatás és fejlesztés, különös tekintettel a

                                 megújuló energiákra. Fő feladata a Chlamydomonas Reinhardtii zöldalga törzs

                                 vizsgálata, szaporítása valamint hidrogén termelésének a vizsgálata volt.

2010.04.-2010.09     Gyakornok

                                 Weishaupt Kft., Biatorbágy

                                 A cég az egyik nemzetközileg vezető vállalat a tüzelőberendezések, a fűtő- és

                                 kondenzációs berendezések, a szolártechnika, a hőszivattyúk és az

                                 épületautomatizálás területén. Feladata volt többek között a napkollektoros

                                 rendszerek tervezése, szimulációs programok használata valamint a vevők kiszolgálása.

Konferenciák

 • Global Conference on EnvironmentalStudies (CENVISU), Belek, Antalya, Turkey, 2013
 • 14th EuCheMS InternationalConference on Chemistry and the Environment, Barcelona,Spanyolország, 2013
 • 20th Young Investigators’ Seminar on AnalyticalChemistry, Maribor, Szlovénia, 2013
 • Nemzetközi Vegyészkonferencia (CHEM),Románia, Nagybánya, 2013
 • X. Kárpát-medencei Környezettudományi Konferencia, Kolozsvár, Románia, 2014
 • Nemzetközi Vegyészkonferencia, Cluj Napoca, Románia, 2014

Publikációk

 • Study on the impact of the traffic on air quality by using diffusive sampling method, Environmental Engineering and Management Journal (EEMJ), 2012, Volume 11, Issue 11, pp. 2083-2090
 • Monitoring air pollution spread on the car free day, International Journal of Energy and Environment (IJEE), 2014, Volume 5, Issue 6, 2014 pp.679-684
 • Spatial interpolation of air pollution measurements using dynamic measurement method, Journal of Environmental Engineering and Landscape Management (befogadás alatt), 2015
 • Modelling the prediction of the NOx in the outdoor air applying dimensional analysis, Environmental Science and Pollution Research (befogadás alatt), 2015

Kompetenciák

 • Jó szervezési készség
 • Jó csapatvezetői készség
 • Jó kommunikációs készség
 • Világos fogalmazás
 • Hatékony információátadás képessége
 • Csapatszellem
 • Alkalmazkodási képesség multikulturális környezetekben

Dr. Somogyi Viola

 

Személyes adatok

Név:                    Dr. Somogyi Viola

Beosztás:             adjunktus

 

Szoba szám:         C 406

Telefonszám:      +36-88/624000/6025

Email:                  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

 

KUTATÁSI TEVÉKENYSÉG

Szennyvíztisztítási technológiák

 • Matematikai modellek, azon belül is az eleveniszapos rendszerek modelljeinek beható ismerete.
 • Speciális szennyvíztisztítási technológiák - heterogén katalízis, membrán technológiák.
 • Sekély geotermikus energia
  • Nyílt hurkú rendszerek termikus hatásai és a SGE szabályozási környezete az EU-ban.

 

MTMT: https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?AuthorID=10028030

 OKTATOTT TÁRGYAK

Alapszakon:

 • Környezetmodellezés (talajvíz)
 • Szennyvíztisztítás alapjai laboratóriumi gyakorlat (ASM modellek)
 • Környezetgazdálkodás
 • Környezetmenedzsment rendszerek
 • Biztonságtechnika
 • Kockázatmenedzsment

Mesterszakon:

 • Környezetmodellezés (levegő, felszíni víz)
 • Környezetmenedzsment
 • Életciklus elemzés
 • Környezetmenedzsment rendszerek
 • Biztonságtechnika és kockázatelemzés I

 

 

Végzettség

 

2011           Mester szintű e-közigazgatási szakmérnök szak

2013           Ph.D. (bio- anyag- és vegyészmérnöki tudományok)
                              Téma: Számítógépes szimuláció, modellezés, szennyvíztisztítás
                              Pannon Egyetem

2006           Okleveles környezetmérnök

2002           Közgazdász idegenforgalmi és szálloda szak

 

Szakmai tapasztalat

2016 -                 Adjunktus

                            Pannon Egyetem, Mérnöki Kar, Környezetmérnöki Intézet, Veszprém

 

2009 - 2015        Egyetemi tanársegéd

                            Pannon Egyetem, Mérnöki Kar, Környezetmérnöki Intézet, Veszprém

 

2006 - 2009        A Pannon Egyetem Regionális Egyetemi Tudásközpont ÖKORET, Szennyvíztisztítási Szakértői Rendszer (SzSzR) kutatócsoportjának munkatársa

 

 

 

Pályázatok

TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0015 „Felsőoktatási együttműködés a vízügyi ágazatért” – Szennyezésterjedés modellezés c. modul tematikájának kidolgozása

TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0089 „Mesterszintű MTMI képzések környezetmérnöki diszciplinájú tananyagfejlesztése” jegyzetírás (társszerző: Levegő-tisztaságvédelem és klímakutatás)

TÁMOP-4.1.2/A/2-10/1-2010-0012 „Hiányszakmák és munkaadói igényekre épülő képzések környezetbarát és fenntartható kialakítása, fejlesztése a Pannon Egyetemen” Fenntartható fejlődés szakember alprojektvezető, jegyzetírás (társszerző: Veszélyhelyzetek kezelése, Fenntartható gazdaság)

TÁMOP 4.1.2-08/1/A-2009-0021 „Környezetmérnöki MSc tananyagfejlesztés” projekt megvalósításban részvétel

 
NYELVTUDÁS

Angol – felsőfokú komplex nyelvvizsga 
Német – középfokú komplex nyelvvizsga
SZÁMÍTÓGÉPES ISMERETEK

ArcView GIS, QuantumGIS 
MATLAB/Simulink programcsomag
Visual Basic programozási nyelv
PMWin modellező szoftver

GPS-X, Modflow

Kompetenciák

Konferenciaszervezés

I. Vízkémiai és Technológiai Konferencia és 57. Magyar Spektrokémiai Vándorgyűlés
Veszprém, 2014. július 7-9., szervező

VI. Környezetmérnöki és -menedzsment Nemzetközi Konferencia (ICEEM 06 ) Balatonalmádi 2011. szeptember 1-4., szervezőbizottság tagja

VIII. Kárpát-medencei Környezettudományi Konferencia,
Veszprém, 2012. április 18-21. szervezőbizottság titkára

 

Fazekas Bence

Személyes adatok

Név:                    Fazekas Bence

Levelezési cím:   8200, Veszprém Egyetem u. 10
Telefonszám:       +36-88/624000/6027
Email:                  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Egyetemi elérhetőség

Szoba szám:         C 435

Tanulmányok

2007-2011          Ph.D. képzés
                              Téma: Környezetvédelmi technológiák, szennyvíztisztítás
                              Pannon Egyetem

2004-2006          Kutató-fejlesztő szakmérnök
                              Veszprémi Egyetem, Ásványolaj és Széntechnológiai Tanszék

2007-2011          Okleveles környezetmérnök
                              Pannon Egyetem, Mérnöki Kar (Pannon Egyetem)

 

Nyelvtudás

Angol – középfokú komplex nyelvvizsga

Számítógépes ismeretek

MS Office
Adobe Photoshop

Szakmai tapasztalat

2011-                 Egyetemi tanársegéd

                            Pannon Egyetem, Mérnöki Kar, Környezetmérnöki Intézet, Veszprém

                            Feladatok: 

- projektvezetés (szennyvíztisztítási területen)
- kutató-fejlesztő tevékenység
- pályázatok szakmai munkálatai

 

Kutatási tevékenység

Tevékenység összefoglaló adatai:

Publikációk száma: 71

Egyéb információk

tapasztalat a minőségellenőrzési folyamatok terén

Fejes Lászlóné Dr. Utasi Anett

Személyes adatok

Név:                     Fejes Lászlóné Utasi Anett

Levelezési cím:     8200, Veszprém Egyetem u. 10
Telefonszám:        +36-88/624-734

Telefonszám:        +36-88/624-296
Email:                  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Egyetemi elérhetőség

Szoba szám:         C 404

Tanulmányok

2010-2011           Mester szintű e-közigazgatási szakmérnök

Pannon Egyetem

2004-2006           Környezetvédelmi jogi szakoklevél
                              ELTE-JTI

2000-2002           Környezetirányítási szakértő
                              Veszprémi Egyetem (Pannon Egyetem)

1992-1998           Okleveles környezetmérnök
                              Veszprémi Egyetem, Mérnöki Kar (Pannon Egyetem)

Nyelvtudás

Angol – középfokú komplex nyelvvizsga
Orosz – alapfokú írásbeli nyelvvizsga

 

Számítógépes ismeretek

Ms Office Word, Excel, PowerPoint, Visio felhasználói szint

Szakmai tapasztalat

2001 -                  Egyetemi tanársegéd
                            Pannon Egyetem, Mérnöki Kar, Környezetmérnöki Intézet, Veszprém

                            (a Veszprémi Egyetem, Környezetmérnöki és Kémiai Technológia Tanszék jogutódja)

1998-2001           Tanszéki mérnök

                            Veszprémi Egyetem, Mérnöki Kar, Környezetmérnöki és Kémiai Technológia Tanszék

Oktatott tárgyak

 • Környezetjogi ismeretek
 • Környezetszociológia, környezetpolitika
 • Mérnöki kommunikáció
 • Környezetállapot-értékelés, auditálás

(1998 óta: folyamatos oktatói tapasztalat)

Tantervi- és tananyagfejlesztési tapasztalat

 • 2 szakalapítás országos szintű koordinálása, az akkreditációs dokumentum kidolgozás, benyújtás, (környezetmérnöki B.Sc. és M.Sc. szak) eredményes akkreditáció
 • 3 szakindítási dokumentum (kidolgozás, benyújtás, akkreditáció) (környezetmérnöki főiskolai szak, környezetmérnöki B.Sc. és M.Sc. szak)
 • Részvétel a SAPIENTIA Erdélyi Magyar Tudományegyetem Csíkszeredai Campus környezetmérnöki alapszak kidolgozásában
 • Környezetmérnöki Tudástár (tananyagfejlesztés):
  • HEFOP 3.3.1, 08 modul: Földünk állapota ISBN: 978-615-5044-33-5 szerkesztés, fejezet írás
  • TÁMOP 4.1.2-1, 20 modul Környezetmenedzsment és környezetjog ISBN: 978-615-5044-45-8, fejezet írás
  • TÁMOP 4.1.2-1, 30 modul Környezetállapot-értékelés ISBN: 978-615-5044-97-7, szerkesztés, fejezet írás
  • TÁMOP 4.1.2-1, 35 modul Környezeti auditálás ISBN: 978-963-396-001-1, szerkesztés, fejezet írás

Kutatási és tudományos tevékenység

 • Kutatási területe:
  • A környezetvédelem humán aspektusai
  • Környezetállapot-értékelés
  • Referált folyóiratban megjelent tudományos közlemények száma: 32
  • Ismeretterjesztő közlemény: 11
  • Monográfia: -
   • Megjelent vagy közlésre elfogadott tudományos közleménynek impakt faktora: 8,629
   • Nemzetközi és hazai konferenciákon tartott tudományos előadások száma: 67

Szakmai és közéleti tevékenység:

 • Veszprémi Egyetem A Környezetmérnöki Képzés- és Oktatásért Alapítvány (kuratóriumi tag)
 • MTA VEAB Környezetjogi és Környezetgazdasági Munkabizottság (tag)
 • MOKE Műszakiak Országos Környezetvédelmi Egyesülete (tag)

 

MTMT Adatbázis

https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?AuthorID=10001795

Kovács Zsófia

Személyes adatok

Név:                    Kovács Zsófia

Levelezési cím:   8200, Veszprém Egyetem u. 10
Telefonszám:       +36-88/624000/6020
Email:                  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Egyetemi elérhetőség

Szoba szám:         C 407-1

Tanulmányok

2006-2009          PhD hallgató
                              Pannon Egyetem

2006                    Okleveles környezetkutató
                              Téma: A Víz Keretirányelv néhány tipológiai elemének alátámasztása a magyarországi folyóvizek fizikai-kémiai paramétereivel
                              Pannon Egyetem

 

Nyelvtudás

Angol – középfokú komplex nyelvvizsga
Német – középfokú komplex nyelvvizsga

Számítógépes ismeretek

MS Office 2010
MS Visio 2007 (grafikai tervezés)
BOOL-AN

Szakmai tapasztalat

2011-                 Egyetemi tanársegéd

                            Pannon Egyetem, Mérnöki Kar, Környezetmérnöki Intézet, Veszprém

                            Feladatok: 

- laboratóriumi gyakorlat
- kutató-fejlesztő tevékenység
- környezettechnológiai gyakorlat koordinálása

- pályázatírás

2010-2012         Laboratóriumi vezető, minőségügyi vezető

      Ökoret Spin-off Zrt. (8200 Veszprém, Egyetem út. 10)

2009-2010         Tanszéki mérnök

      Pannon Egyetem, Mérnöki Kar, Környezetmérnöki Intézet, Veszprém

 

Pályázatok

KMOP 1.1.1 pályázat 2008-2011: Terepi és Laboratóriumi mérések: Mobil Laboratórium kialakításának a tervezése (Akkreditálható Vízminőségi Távmérő Rendszer

Kompetenciák

Konferenciaszervezés

VIII. Kárpát-medencei Környezettudományi Konferencia, Veszprém, 2012. április 18-21

TÁMOP Mobilitás és Környezet konferencia Veszprém, 2011. augusztus 29-szeptember 1

Vörösiszap Katasztrófa Tudományos Szemmel (2011. január 28) VEAB székház

Környezetvédelem Fenntartható Fejlődés előadás sorozat és vetélkedő középiskolások részére (2010. december 10)

Akkreditált laboratórium létrehozás

   Minőségügyi vezető

Pannon Egyetem, Mérnöki Kar, Környezetmérnöki Intézet, Környezetmérnöki Tanszék, Környezetvédelmi Mobil Mérőlaboratórium (KÖRLAB) NAT-1-1682/2012

Feladatok: az akkreditációt megelőzően: a minőségirányítási rendszer kiépítése, az éves felülvizsgálatokra való felkészülés levezénylése

     Laboratóriumvezető, minőségügyi vezető

Ökoret Spin-off Zrt. Környezetvédelmi mérések végzése, akkreditálás koordinálása és lebonyolítása (akkreditált laboratórium NAT-1-1629/2010)

Feladatok: a mintavételi akkreditációt megelőzően: a Minőségirányítási Kézikönyv összeállítása, a minőségirányítási rendszer kiépítése, a referenciamunkák levezénylése, részbeni elvégzése az akkreditációt követően:

 • hatósági és partneri kapcsolattartás
 • piaci munkák szakmai lebonyolításának megszervezése, levezénylése, közreműködés a végrehajtásban
 • labor személyzet irányítása
 • akkreditált alvállalkozói laborok bevonása
 • dokumentációs rend biztosítása
 • ügyfél elégedettség elérése
 • Éves felülvizsgálatokon való részvétel biztosítása a folyamatos akkreditációnak. Évente a Nemzeti Akkreditáló Testület részéről helyszíni szemlét tartanak mind a minőségirányítási rendszert mind a szakmai területet ellenőrzik.

Nemzetközi projektekben való részvétel 2011

Az Eötvös József Főiskola (Baja) Műszaki és Közgazdaságtudományi Karán, a DANUBE EHT2010 IPA projekt keretében szakértő munka elvégzése (2011. szeptember 12-18.).

Zsófia K. (2011): Water chemical investigation of frontier region of the Danube applying on-line measurement devices, Serbia, October 24-25 2011. ppt. előadás

Kutatási tevékenység

Tevékenység összefoglaló adatai:

Publikációk száma: 11
Prezentációk száma: 30

Kutatások száma: 7
Konferenciák száma: 30
Tagságok száma: 1

Egyéb információk

 

- Magyar Hidrológiai Társaság tagja

 

Németh József

 

Személyes adatok

Név:                     Németh József
Születési idő:       1988. 12. 12

Levelezési cím:     8200, Veszprém Egyetem u. 10
Telefonszám:        +36-88/624-000/6028
Email:                  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Email:                  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Egyetemi elérhetőség

Szoba szám:         C 436

 

Tanulmányok

2013-                   Vízellátás-csatornázás szakmérnök hallgató (mesterszintű)    

                            Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem,

                            Vizi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék Budapest

2013-                   Ph.D. hallgató

     Pannon Egyetem, Mérnöki Kar, Vegyészmérnöki és Anyagtudományok Doktori Iskola,

     Veszprém

                            Téma: Életciklus-elemzés matematikai modell segítségével a papírgyártás

     technológiájának példáján keresztül

2011-2013           Okleveles Környezetmérnök (M.Sc.)

                            Pannon Egyetem, Mérnöki Kar, Veszprém

                            Téma: Környezetállapot-értékelés, környezetstratégia, technológiafejlesztés

2007-2011           Környezetmérnök (B.Sc.)

                            Pécsi Tudományegyetem, Pollack Mihály Műszaki Kar, Pécs

                            Téma: Zaj- és rezgésvédelem

2010-2011           Minőségirányítási rendszermenedzser

             Pécsi Tudományegyetem, Pollack Mihály Műszaki Kar, Pécs

             Téma: Környezetközpontú irányítási rendszer építése

 

További képzések

2012                    Alapfokú Iparjogász

                            Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

2012-2013           MEBIR-, MIR-, KIR belső auditor

                            Delta Minőség és Környezet Tanácsadó

2013                    Stratégiai tervezés és eszköz alapú érvelés

                            PARMENIDES EIDOSTM AG – European School of Governance

                           

Nyelvtudás

Angol – felsőfokú komplex nyelvtudás
Angol – középfokú komplex nyelvvizsga

 

Számítógépes ismeretek

 • MS Office
 • MS Visio
 • AutoCAD
 • Visual Basic
 • Quantum GIS,
 • Archview,
 • Sound Plan,
 • Parmenides EIDOS programok
 • Internet
 • Projektmenedzsment eszközök/szoftverek ismerete.

 

Szakmai tapasztalat

2013. szept-        Ph.D. hallgató

                            Pannon Egyetem, Mérnöki Kar, Környezetmérnöki Intézet, Veszprém

                            Feladatok

 • Környezetállapot-értékelési módszerek fejlesztése
 • Matematikai modellezés
 • Statisztikai folyamatszabályozási módszerek alkalmazása a környezetvédelem, azon belül a környezetállapot-értékelés területén.
 • Oktatási tevékenység
 • Vízkezelési technológiák tervezése

2011. jan-okt.      Környezetmérnök

                            DENSO Gyártó Magyarország Kft.

                             Feladatok   

 • KTÉ tanulmány elkészítése
 • Hulladék gazdálkodási adatok adminisztrálása
 • Jelentések, kimutatások készítése
 • Környezeti tényezők feltárása

2010. aug-okt.      Gyakornok

             Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

                              Feladatok

 • Kémiai és biológiai laboratóriumában végzett szakmai gyakorlat.

 

Kutatási és tudományos tevékenység

Tudományos Diákköri Konferenciák

 • Környezetállapot értékelés témakörben (ITDK I. helyezés, OTDK különdíj)

Téma: Környezetállapot-értékelési módszer adaptációja és kipróbálása a DENSO Gyártó Magyarország Kft-nél

 • Technológiafejlesztés témakörben (KTDK II. helyezés, OTDK II. helyezés, különdíj)

Téma: A DENSO Kft. fém- felületkezelő műveletsora vízfelhasználás, csökkentési lehetőségének vizsgálata

 • Zaj- és rezgésvédelem témakörben (KTDK III. helyezés)

Téma: A meteorológiai viszonyok hatása a zaj terjedésére

 

Kompetenciák

 • Kiváló kommunikációs készség
 • Rendszeresen tart tudományos előadásokat
 • Jó problémamegoldó készség
 • Kiemelkedő intelligencia
 • Minőségügyi, autóipari és környezetvédelmi szabványok ismerete

 

Egyéb információk

Díj:      A 2013-as Kamarai Díj (Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara) a kiemelkedő tanulmányi eredmények
           elismeréseképpen.

Sebestyén Viktor

Személyes adatok

Név:                     Sebestyén Viktor

Levelezési cím:      8200, Veszprém Egyetem u. 10
Telefonszám:         +36-88/624-000/6038
Email:                   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Email:                   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Egyetemi elérhetőség

Szoba szám:          C 439

Tanulmányok

2013-                    PhD

                            Pannon Egyetem, Vegyészmérnöki és Anyagtudományok Doktori Iskola, Veszprém

2013-                    Okleveles munkavédelmi szakmérnök

                 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Közlekedésmérnöki és

                 Járműmérnöki Kar

2011-2013             Okleveles környezetmérnök (jeles oklevél)

                            Pannon Egyetem, Mérnöki Kar, Környezetmérnök Intézet, Veszprém

                            Téma: Termikus távolhatás-vizsgálat hidrodinamikai és transzportmodellezés

                            alkalmazásával

2007-2011             Környezetmérnök (kiváló oklevél)

                            Széchenyi István Egyetem, Műszaki Tudományi Kar, Győr

     Téma: Felszín közeli földhőhasznosítási technológiák

2006-2007             Környezetvédelmi technikus (vízgazdálkodás)

                            Szent-Györgyi Albert Általános Iskola, Középiskola és Kollégium, Győr

     Téma: Különböző vízhozam mérési módszerek

További képzések

2012                     Alapfokú Iparjogász; innováció menedzsment

                            Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

2012-2013             MEBIR-, MIR-, KIR belső auditor

                            Delta Minőség és Környezet Tanácsadó

Nyelvtudás

Angol – alapfokú nyelvismeret
Német – középfokú komplex nyelvvizsga

Számítógépes ismeretek

 • Kiemelkedő szintű számítógépes ismeret (MS Office programok, Internet)
 • Felhasználói szintű grafikai szoftver ismeret (Adobe Photoshop, Autocad, Visio)
 • Felhasználói szintű Projekt Menedzsment szoftver, MySQL használat, SAP
 • Minőségügyi és környezetvédelmi szabványok ismerete
 • Környezettudományi/műszaki mérnöki mérések széleskörű ismerete

Szakmai tapasztalat

2013.01-02.           Szakmai gyakorlat

DENSO Gyártó Magyarország Kft.

Téma: Jelentős környezeti tényezők feltárása

 

2010.09-11.           Szakmai gyakorlat

Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság

Vízkészlet-gazdálkodási és Környezeti Monitoring Osztály

Kutatási és tudományos tevékenység

2013-2014             A Nemzeti Kiválósági Program által díjazott kutató

                            (Eötvös Loránd hallgatói ösztöndíj)

2012-                    Több nemzetközi folyóiratban megjelent idegen nyelvű publikáció

2012.11.14.           Intézményi Tudományos Diákköri Konferencia 1. helyezés; (+OTDK részvétel)

                            Téma: Siófoki ifjúsági szálló zajkibocsátásának feltérképezése

2012.04.06.           II. országos MOL esettanulmány író verseny 3. helyezés

                            Téma: Biogáz használata a közlekedésben

2011 – 2014          Szakkollégista

                            Jedlik Ányos Szakkollégium, Pannon Egyetem, Veszprém

                            Folyamatos kiemelt szakmai tevékenység végzése

2010.12.-               JÁSZN Konferencia, Műszaki tudományok szekció 2. helyezés

                            Kutatási tevékenység

                            Széchenyi István Egyetem, Környezetmérnöki Tanszék, Győr

     Téma: Komplex környezetállapot-értékelő algoritmusfejlesztés

Kompetenciák

 • Kitűnő kommunikációs készség
 • Jó alkalmazkodóképesség
 • Kiemelkedő intelligencia
 • Csapatszellem
 • Koordinálási (vezetői) készség
 • Széleskörű (műszaki) érdeklődés (konferenciákon részvétel, szakirodalom naprakész követése)                           

Táborosi Attila

 

Személyes adatok

Név:                     Táborosi Attila
Születési idő:        1987. 02. 05

Levelezési cím:      8200, Veszprém Egyetem u. 10
Telefonszám:         +36-88/624-000/6023
Email:                   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Email:                   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Egyetemi elérhetőség

Szoba szám:          C 407

 

Tanulmányok

2014                     Ph.D. hallgató

                                   Pannon Egyetem, Vegyészmérnöki- és Anyagtudományok Doktori Iskola, Veszprém

2013-2014             Környezetmérnök M.Sc.

                                   Pannon Egyetem, Mérnöki Kar, Veszprém

2009-2013             Környezetmérnök B.Sc.

                                   Pannon Egyetem, Mérnöki Kar, Veszprém

 

Ösztöndíjak

2013-2014         Eötvös Loránd Ösztöndíj

                        Nemzeti Kiválóság Program

2012                 Mérnöki Kar Ösztöndíj

                    Pannon Egyetem, Veszprém

 

Nyelvtudás

Angol – középfokú komplex nyelvvizsga
Német – középfokú komplex nyelvvizsga

 

Számítógépes ismeretek

 • Számításos kémia (Haladó szintű használat)
  • Chemcraft
  • DS Viewer Pro
  • Gaussian
  • MOPAC
  • Tinker
  • Analitikai kémia (Alapszintű műszerhasználat)
   • IR, RAMAN, XRD, TG, UV-VIS, HPLC, GC, MS
 • Informatika (Haladószintű programozás)
  • Windows és Linux szerverek
  • SQL nyelv
  • C-shell programozás

 

Szakmai tapasztalat

2011-2013         Laborasszisztens

Chemark Kft., Peremarton

 

Publikációk

2014.03.        X. Internation Conference of Environmental Sciences of the Carpathian basin, előadás, Cluj-Napoca, Romania, Publikáció konferencia kiadványban (pp: 227-231)

 

Konferenciák

2014.                The position of inner hydroxide groups and aluminium ions in exfoliated kaolinite as indicatiors of the external chemical environment, Physical Chemistry Chemical Physics, 16(45), 25830-25839 (IF: 4.198)

2014.                Adsorption and intercalation of small molecules on kaolinite from molecular modelling studies, Hungarian Journal of Industry and Chemistry, 42(1), 19-23

2014.                Autosolvation: Architecture and selection of chiral conformers in alkylcobalt carbonyl molecular clocks, Symmetry, 6(3), 551-565 (IF: 0.920)

2014. 09.          7th Mid-European Clay Conference, international clay conference, poszter, Drezda-Radebeul, Germany

2014. 05.          Conference of Chemical Engineering, előadás, Veszprém, Hungary

2014. 04.          XI. JÁSZN, előadás, Veszprém, Hungary

2013. 11.          International Conference on Chemistry, poszter, Baia Mare, Romania

2013. 11.          ITDK, előadás, Veszprém, Hungary

2013. 04.          XXXI OTDK, előadás, Eger, Hungary

2012. 11.          ITDK, előadás, Veszprém, Hungary

2012. 10.          János Szentágothati Memorial Conference and Student Competition, poszter, Pécs

 

Kompetenciák

 • Integrált auditor képesítés
 • B kategóriás jogosítvány

Dékáni vezetés

ns

Dr. Németh Sándor dékán
Dékáni Titkárság B101-102
tel.: 88/624-746
Vegyészmérnöki és Folyamatmérnöki Intézet, C134
telefon: 88/624-000, 6076
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ct

Dr. Horváth Krisztián oktatási és akkreditációs dékánhelyettes
Dékáni Titkárság B101-102
tel.: 88/624-743
Analitikai Kémia Intézeti Tanszék C419
telefon: 88/624-000,6092
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ns

Dr. Abonyi János tudományos és stratégiai dékánhelyettes
Dékáni Titkárság B101-102
tel.: 88/624-746
Vegyészmérnöki és Folyamatmérnöki Intézet, C239
telefon:88/624-000, 6078
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ns

Dr. Kurdi Róbert gazdasági dékánhelyettes
Dékáni Titkárság B101-102
tel.: 88/624-746
Környezetmérnöki Intézet, C407/1
telefon: 88/624-000, 6024, 4017
mobil: 30/410-6176
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

A kari vezetés munkatársai

Pados Alexandra

Pados Alexandra ügyintéző
Dékáni Titkárság B101-102
telefon: Telefon: 88/624-294
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ja

Fekete Rita ügyvivő szakértő
Dékáni Titkárság B101-102
telefon: Telefon: 88/624-743
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Gyurikáné Luteránus Éva

Gyurikáné Luteránus Éva ügyintéző
Dékáni Titkárság B101-102
telefon: Telefon: 88/624-746
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

MD IMG 5546

Major Dóra ügyvivő szakértő
Dékáni Titkárság B101-102
telefon: Telefon: 88/624-700
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.