A tanszék története

1951

Tanszékünk a Veszprémi Egyetem alaptárgyi tanszékeinél valamivel később, 1951-ben létesült. A tanszéken már a kezdetektől fogva kettős munka folyt, egyrészt hazánk szakirányú egyetemi képzésének volt a fellegvára, másrészt az ásványolaj- és széntechnológia terén bizonyult jelentős kutató bázisnak.

Első vezetője Varga József kétszeres Kossuth Díjas akadémikus, egyetemi tanár volt. Varga professzor a szénkátrány hidrokrakkolási technológiájának kifejlesztése terén ért el kimagasló eredményeket. Oktatói és közéleti tevékenységével 1956 telén bekövetkezett haláláig adott rangot a tanszéknek.

1957

1957-től Retezár Árpád, a Péti Nitrogénművek Rt korábbi igazgatóhelyettese, Varga József egykori munkatársa kapott megbízást a tanszékvezetői feladatok ellátására. Az első két vezető alatt a tanszék munkájában a szénfeldolgozás kapott nagyobb hangsúlyt.

1960

A tanszék élére Péchy László, a Royal Duch/Shell paraffingyárának korábbi igazgatója, egy fiatalabb Varga tanítvány került. Vezetésével épült fel újra az 1956-ban oktatóinak egy részét elvesztő tanszék. Állandósult az oktatási profil, megjelentek az oktatott tárgyakhoz szükséges jegyzetek, kirajzolódtak a fő kutatási irányok. Az iparral kialakított szoros kapcsolatok biztos háttért jelentettek és jelentenek napjainkban is a tanszék számára.

1982

Péchy professzor nyugdíjba vonulását követően, 1982-ben Deák Gyulát bízták meg a tanszék vezetésével. Ő az első tanszékvezető, aki a tanszéken védte meg diplomáját. A Dunai Kőolajipari Vállalatnál szerzett ipari gyakorlat után tért vissza Veszprémbe és elkezdte a tanszék felkészítését bizonyos profilváltásra. Így a hagyományos értékek, elsősorban a szénhidrogén-ipari ismeretek megőrzése mellett a tanszék felkészült az eljárástervezés oktatására, valamint a diplomamunkák mellett a diplomatervek vezetésére is.

1999

1999-től Bartha Lászlót bízták meg a tanszék vezetésével, akinek irányításával a kőolajfeldolgozáshoz kapcsolódó hagyományos kutatási területeket sikerült a műanyag és gumi termékek kémiai újrahasznosításának témaköreivel is bővíteni. A tanszék neve 2007. január 1-jétől Ásványolaj- és Széntechnológiai Intézeti Tanszék-re változott. A tanszék kutatási profiljában a műanyagok vizsgálata és fejlesztése is megjelent.

2009

2009 szeptemberétől a MOL Nyrt. a korábbi tanszék bázisán létrehozta a MOL Ásványolaj- és Széntechnológiai Intézeti Tanszéket, és ezen belül a MOL Ásványolaj- és Petrolkémiai Mester Szakirányt. Az intézeti tanszék vezetésével Hancsók Jenőt bízták meg. Ő az első tanszékvezető, aki a tanszéken készítette el és védte meg MTA doktori dolgozatát.

Ezzel párhuzamosan egyre nagyobb szerepet kapott a motorhajtóanyagok kémiájának és technológiájának, a szénhidrogénipari katalitikus eljárásoknak és a terméktervezésnek, valamint a kőolajipar gazdaságtanának oktatása és kutatása. Új kutatási területként egyre sikeresebb az alternatív üzemanyagok (elsősorban a szénhidrogén elegyek) fejlesztése, különös tekintettel az agrár- és hulladék eredetűekre, valamint a kőolaj kitermelést segítő adalékok kutatása. A MOL Nyrt. és az NKTH (Nemzeti Kutatatási és Technológiai Hivatal) támogatásával a tanszék eszköz- és műszerállománya jelentősen fejlődött. 2012-ben a Tanszék megkapta az angol nyelvű képzés jogát. 2013-tól elkezdődött a vegyészmérnöki tudományok oktatása a szénhidrogének kutatása és kitermelése tématerületen is, illetve angol nyelven elindul a Szénhidrogénipari technológia-fejlesztő szakmérnök képzés (Downstream Development Academy).

2015

Az intézeti tanszék irányítását Holló András veszi át. A tanszék jelenlegi kutatási profilja megtartotta szerteágazottságát; a kitermeléstől a finomítói, petrolkémia, műanyagipari eljárásokon és műveleteken keresztül a hulladékfeldolgozásig találhatunk kutatási témákat. Ennek megfelelően az oktatásban a vegyészmérnökség, az energetika, a környezetvédelem, a szénhidrogénipar és petrolkémia, illetve műanyagipar területén végzünk oktatási tevékenységet. A nemzetközi érdeklődésre való tekintettel, 2018 szeptemberében a magyar mellett angol nyelven is elindítottuk a MOL Ásványolaj- és Petrolkémiai Mester Szakirányt.

Kutatás

Feltöltés alatt

MOL Ásványolaj- és Széntechnológiai Intézeti Tanszék

mol logo Tanszékünk számos tárgy oktatásával vállal részt az általános vegyészmérnök-képzésben. Kiemelten a vegyipar gyakorlatorientált ismereteit, a termék- és technológiafejlesztés tudományos, mérnöki, gazdasági szempontrendszerét tudják hallgatóink elsajátítani tanulmányaik alatt. Az előadások mellett nagy hangsúlyt helyezünk az egyéni és csoportos feladatokra és önálló projektmunkákra, gyakorlati foglalkozásokra, laborgyakorlatokra, félüzemi- és üzemi gyakorlatokra.

0react small

Hazánkban egyedüliként (a világon is csak néhány helyen meglevő) BSc, MSc, posztgraduális és PhD szintű szakirányú képzést nyújtunk magyar és egyes esetekben angol nyelven is. A kibocsátott BSc és MSc diplomákat a Magyar Akkreditációs Bizottság mellett a Brit Vegyészmérnökök Egyesülete (Institution of Chemical Engineers ) és a FEANI is akkreditálta Magyarországon egyedüliként.

A nagyszámú ipari oktató bevonásával zajló gyakorlatorientált képzés a hallgatók visszajelzése alapján magas szintű szakmai felkészültséget, könnyű és gyors munkahelyi beilleszkedési lehetőséget, szakmai és akár vezetői karrierlehetőséget nyújt nemcsak a kőolaj-feldolgozás és petrolkémia területén, hanem a vegyipari, energetikai, biomassza feldolgozási, speciális államigazgatási, felsőoktatási területeken való elhelyezkedésben is. A nemzetközileg is elismert diploma nemcsak Magyarországon, de külföldön is megkönnyíti végzett hallgatóink munkavállalását.

Kutatási területeink közül kiemelkedik a speciális kőolaj-kitermelés, kőolaj-feldolgozás, petrolkémia, műanyagipar, energetika, kenőanyag- és adalékgyártás, biomassza- és hulladékfeldolgozás valamint a vegyipari üzemek hatékonyságjavítása. Publikációs tevékenységünk, bejelentett találmányaink, az iparban is alkalmazott szabadalmak és a különböző tudományos és szakmai díjak és elismerések, az elnyert hazai és nemzetközi pályázatok bizonyítják a Mol Tanszék innovációs tevékenységének eredményességét. Az érdeklődő hallgatóknak lehetőségük van bekapcsolódni a Tanszék kutatási tevékenységébe, a jövő környezetbarát vegyiparának fejlesztésébe.

Dékáni vezetés

ns

Dr. Németh Sándor dékán
Dékáni Titkárság B101-102
tel.: 88/624-746
Vegyészmérnöki és Folyamatmérnöki Intézet, C134
telefon: 88/624-000, 6076
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ct

Dr. Horváth Krisztián oktatási és akkreditációs dékánhelyettes
Dékáni Titkárság B101-102
tel.: 88/624-743
Analitikai Kémia Intézeti Tanszék C419
telefon: 88/624-000,6092
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ns

Dr. Abonyi János tudományos és stratégiai dékánhelyettes
Dékáni Titkárság B101-102
tel.: 88/624-746
Vegyészmérnöki és Folyamatmérnöki Intézet, C239
telefon:88/624-000, 6078
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ns

Dr. Kurdi Róbert gazdasági dékánhelyettes
Dékáni Titkárság B101-102
tel.: 88/624-746
Környezetmérnöki Intézet, C407/1
telefon: 88/624-000, 6024, 4017
mobil: 30/410-6176
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

A kari vezetés munkatársai

Pados Alexandra

Pados Alexandra ügyintéző
Dékáni Titkárság B101-102
telefon: Telefon: 88/624-294
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ja

Fekete Rita ügyvivő szakértő
Dékáni Titkárság B101-102
telefon: Telefon: 88/624-743
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Gyurikáné Luteránus Éva

Gyurikáné Luteránus Éva ügyintéző
Dékáni Titkárság B101-102
telefon: Telefon: 88/624-746
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

MD IMG 5546

Major Dóra ügyvivő szakértő
Dékáni Titkárság B101-102
telefon: Telefon: 88/624-700
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Intézetek Vegyészmérnöki és Folyamatmérnöki Intézet MOL Ásványolaj- és Széntechnológiai Intézeti Tanszék