Tervezési feladat

 

Tervezési gyakorlat tájékoztató (Környezetmérnök B.Sc. és M.Sc. szak)

 

A tervezési gyakorlat célja, hogy a hallgatók tapasztalatot szerezzenek a közös, mérnöki munka végzése terén. A bírálóhoz való kikerülés előtt szűrjük a dolgozatokat, hogy egyáltalán védhető-e. (Lehet, hogy szakmailag értékes, jó anyag, ami tetszene egy bírálónak, de ha nem mérnöki tervezési munka, akkor nem tudjuk elfogadni!)

A munka értékelése során figyelembe veendő szempontok, amit végig szem előtt érdemes tartani (fontossági sorrendben):

 • Mennyire volt csapatmunka? (Az, hogy három önálló anyagot egymás mögé raknak, az nem elfogadható! A hallgatók által írt anyagnak szerves egészet kell képezniük, mintha egy ember írta volna.)
 • Mennyire mérnöki munka? (Azaz van e benne számolás, tervezés, méretezés vagy bármi, ami „mérnökivé” teszi. Nem fogadható el a munka, ha 40%-nál nagyobb arányban irodalmi részből áll. Ideális arány: 20% irodalom 80% számolás/tervezés/méretezés/stb.)
 • A dolgozat szerkesztése, stílusa
 • A munka kivitelezésének színvonala
 • Eredmények újszerűsége

 

Példák:

A MÉRNÖKI TERVEZÉSI gyakorlat keretén belül kidolgozott témának elsősorban mérnöki és csak másodlagosan egyéb (pl. művészeti, ökológiai, stb.) anyagnak kell lenni. Mit jelent ez?

-          Aki egy szennyvíztisztító méretezését készíti, ott nem lehet nagy gond, de ebben az esetben is oda kell figyelni a számítások részletes dokumentálására, a használt mérések, képletek, egyenletek, szabványok pontos feltüntetésére.

-          Aki analitikai, elemzési vizsgálatot vagy például biodiverzitás felmérést végez, azoknál a megfelelőség feltétele az adatok feldolgozásának módszertana lesz. Azaz, megfelelően levezette-e számításokat, helyesen választotta-e ki a statisztikai számítási módszert, alaposan megmagyarázta-e a tapasztalt szórási értékeket, stb.

-          Aki menedzsment típusú munkát végez, ott elsődlegesen a kockázatbecslési számítások pontosságára, a Gantt diagram áttekinthetőségére és hasonló adatokhoz köthető feladatokra fogunk figyelni az elfogadás eldöntésekor.

Azaz: olyan DOLGOZAT NEM LEHET, amely NEM TARTALMAZ önálló adatgyűjtést és SZÁMÍTÁST!

 

Formai követelmények:

 • A beadott anyagnak formailag meg kell egyeznie a diplomamunka kiírás követelményeivel

- Kivétel: nem kell kemény kötésbe kötni, elég bármilyen erős kötés (spirál, hőkötés, stb.)

 • Első félévben nem kell nyomtatott anyagot leadni, elég elektronikus formában eljuttatni az eddig elkészült anyagot.
 • A záró anyagot két nyomtatott, kötött példányban kell benyújtani a témavezetőnek. (Az anyagok csak a témavezető aláírásával érvényesek! A témavezető akkor írja alá, amikor meggyőződött arról, hogy az anyag megfelelő színvonalú.) Az anyag mellé csatolni kell a minden résztvevő által aláírt nyilatkozatot az anyag jogi tisztaságáról.

 

A védés feltétele, hogy a következő anyagokat feltöltsék a moodlebe a kihirdetett határidőig:

 • Elkészült, végleges anyagot szerkeszthető (MS Word vagy Open Office formátumban, hozzáférési védelem nélkül) és platform-független (PDF vagy DJVU) formában.

- A két formának meg kell egyeznie egymással és a kinyomtatott változattal. Bármilyen eltérés a védésből történő kizárást von maga után.

 • Minden mérés mérési jegyzőkönyvét és mérési adatait Word és/vagy Excel (vagy megfelelő Open Office) formátumban, hozzáférési védelem nélkül.

- Bármely mérési adat, amely a leadott anyagban szerepel, de nem került leadásra hozzá a jegyzőkönyv és adatsor nem vehető figyelembe a védés bírálatakor!

 • Felhasznált képek, grafikonok szerkeszthető (pl. Visio, Illustrator, Excel) vagy TIFF vagy JPG (legalább 400 dpi) formátumban, külön könyvtárban.

- Bármely illusztráció, amely nem kerül ilyen formában leadásra nem vehető figyelembe a védés bírálatakor!

 • A bíráló neve, végzettsége, beosztása, pontos elérhetősége
 • Védés időpontjára vonatkozó különleges igényeket (pl. külföldi tanulmányút, szülés, egyebek miatt)

Elérhetőségek

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Telefon: +36(88)624-296

Levelezési cím: Pannon Egyetem Környezetmérnöki Intézet, 8201 Veszprém, Pf. 158

 

Munkatársaink elérhetőségei a Munkatársak menüpont alatt, illetve az egyetemi telefonkönyvben találhatóak.  

Hallgatóknak Tervezési feladat