A Környezetmérnöki Intézet rövid története

A Szervetlen Kémiai Technológia Tanszék 1951-ben alakult, majd 1956-ban a Kémiai Technológia nevet vette fel. A tanszék ideiglenesen megbízott vezetõje 1952 szeptemberéig Ochsenfeld Vilmos egyetemi tanár volt, ettõl kezdve 1964. január 1-ig dr. Polinszky Károly egyetemi tanár (távollétében dr. Henszelmann Frigyes docens), utána 1967. június 15-ig dr. Henszelmann Frigyes egyetemi docens volt a tanszékvezetõ. 1968. január 31-ig ideiglenesen dr. Péchy László egyetemi tanár. 1968. február 1-tol 1983. június 30-ig dr. Káldi Pál egyetemi tanár volt a tanszékvezetõ. õt dr. Várhegyi Gyõzõ egyetemi tanár követte a tanszék vezetésében. 1984. július 1-tol Szervetlen Technológiai Intézetté alakult át, melyben négy csoportban folyt a kutatási tevékenység.
 
Az (1) "Alumínium és ritkafémek kémiai technológiája" csoportban dr. Várhegyi Gyõzõ egyetemi tanár, az (2) "Elektrokémiai és fémkorróziós" csoportban dr. Tomcsányi László tudományos tanácsadó, a (3) "Hulladékszegény technológiák" csoportban dr. Mészáros Pál docens, míg a (4) "Reaktortechnikai és technológiai" csoportban dr. Scholtz József docens vezetése mellett folyt a munka.
 
1984. júl. 1. és 1991. júl. 1. között Szervetlen Kémiai Technológia Intézetként mûködõ oktatási egység 1991. júl. 1-tol Kémiai Technológia Tanszékké alakult. A tanszék vezetését ekkor dr. Rédey Ákos docens (1996-tól egyetemi tanár) vette át dr. Várhegyi Gyõzõ egyetemi tanártól. A tanszékvezetõ váltás egyben jelentõs strukturális, szervezeti és személyi változásokkal is járt.
 
A Veszprémi Egyetem Kémiai Technológia Tanszéke 1991-ben kidolgozta a graduális egyetemi szintû környezetmérnöki szak szakalapítási dokumentumát. A szakalapítást és a szakindítási engedélyezési eljárást követõen az intézményben a graduális környezetmérnök képzés 1992-tõl folyik. A környezetmérnöki szak alapítását követõen 1993-ban a Tanszék megalapította a környezettan tanári szakot, amely késõbb a Tanárképzõ Kar gondozásába került. A Tanszék az 1974 óta folyamatos posztgraduális környezetvédelmi szakmérnök képzés mellett egy sikeres PHARE program keretében és a Környezetvédelmi Minisztérium támogatásával 2000-ben MAB-engedéllyel megalapította, majd elindította a posztgraduális környezetirányítási szakértõi szakot.
 
1996. január 1-én a Tanszék neve Környezetmérnöki és Kémiai Technológia Tanszékre változott.
 
2001-ben a MAB indítási engedélyt adott a Veszprémi Egyetem fõiskolai szintû környezetmérnöki szakának mûködtetésére is. A szakot a keszthelyi Georgikon Mezõgazdaságtudományi Kar gondozta.
 
2004-ben a Veszprémi Egyetem Környezetmérnöki és Kémiai Technológia Tanszéke koordinálta a környezetmérnöki alapszak (B.Sc.) megalapítását, majd engedélyt kapott a szakindításra is. 
2005. szeptemberében megindult az oktatás környezetmérnöki alapszakon is. Ezt követõen 2006-ban újabb szakalapítást koordinált a Tanszék, majd sikerest akkreditációs eljárást követõen a Pannon Egyetem a Környezetmérnöki mester (M.Sc.) szakkal bõvíthette oktatási palettáját, mely szaknak az immár Környezetmérnöki és Radiokémiai Intézet a szakgazdája.
 
2008. január 1-tõl az Intézet mint önálló intézet mûködik, Környezetmérnöki Intézet néven.
 
Az Intézet vezetõje: Dr. Domokos Endre

Elérhetőségek

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Telefon: +36(88)624-296

Levelezési cím: Pannon Egyetem Környezetmérnöki Intézet, 8201 Veszprém, Pf. 158

 

Munkatársaink elérhetőségei a Munkatársak menüpont alatt, illetve az egyetemi telefonkönyvben találhatóak.  

KMI Történet