Környezetmérnök BSc

 

A képzés célja

Olyan korszerű természettudományos, ökológiai, műszaki, közgazdasági és menedzsment ismeretekkel rendelkező környezetmérnökök képzése, akik:

 • A különböző területeken jelentkező környezeti veszélyeket képesek felismerni és a kárelhárítási tevékenységet irányítani.
 • Szakmai ismereteik birtokában alkalmasak a meglévő környezeti ártalmak és károk csökkentésére, illetve megszüntetésére.
 • A természeti erőforrások ésszerű felhasználását, hulladékszegény technológiák kialakítását, azok működtetését önállóan is meg tudják oldani.
 • Képesek technológiai megoldásokat kidolgozni a hulladékok újrahasznosítására, a veszélyes hulladékok ártalmatlanítására.
 • Ismeretekkel rendelkeznek a természet- és tájvédelem és a környezetpolitika területén.
 • Általános mérnöki képzettségük és egy világnyelv ismerete biztosítja a hazai és külföldi szakemberekkel való kommunikáció és „team” munka lehetőségét.
 • Alkalmasak a környezetvédelmi projektek tervezésére, szervezésére, ellenőrzésére és a mérnöki munkában való alkotó részvételre.

 

A képzés szerkezete

 A környezetmérnöki alapképzés 7 félves, amely során összesen 210 kreditpontot kell a hallgatóknak összegyűjteni. 

 

1. Alapozó képzés (88 kredit):

 • természettudományos alapismeretek (54 kredit)
 • gazdasági és humán ismeretek (12 kredit)
 • műszaki mérnöki ismeretek (22 kredit)

2. Szakmai törzsanyag (56 kredit):

 • környezeti elemek védelme (31 kredit)
 • környezetelemzés, környezetinformatika (15 kredit)
 • környezetmenedzsment (10 kredit)

3. Differenciált szakmai ismeretek (56 kredit):

 • specializációk: környezettechnológia vagy radioökológia és méréstechnika (41 kredit)
 • szakdolgozat (15 kredit)

4. Szabadon választható tárgyak (10 kredit)

Szabadon választható tárgyként a Mérnöki Karon meghirdetett bármely tantárgy felvehető. Más karon, intézményben teljesített krediteket a Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatban megadottak szerint kell igazolni.

 

Összesen: 210 kredit

 

A környezetmérnök alapképzés duális képzési formában is indul.

A duális képzésről részletes információkat talál a Mérnöki Kar oldalán itt.

 

A Pannon Egyetem Mérnöki Kar környezetmérnöki alapszakán az alábbi vállalatoknál végezhető duális képzés:

 • Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt.
 • TechFoam Hungary Kft.
 • Wescast Hungary Autóipari Zrt.
 • ZIEHL-ABEGG Kft.

 

Végzett hallgatóink

Elérhetőségek

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Telefon: +36(88)624-296

Levelezési cím: Pannon Egyetem Környezetmérnöki Intézet, 8201 Veszprém, Pf. 158

 

Munkatársaink elérhetőségei a Munkatársak menüpont alatt, illetve az egyetemi telefonkönyvben találhatóak.  

Oktatás Környezetmérnök alapképzés (BSc)