Környezetmérnök MSc

 

A képzés célja

A képzés célja olyan korszerű természettudományos, ökológiai, műszaki, közgazdasági és irányítási ismeretekkel rendelkező környezetmérnökök képzése, akik képesek a meglévő ill. potenciális környezeti veszélyek azonosítására, felmérésére, a környezeti károk megelőzésére, ill. csökkentésére, továbbá kárelhárítási projektek irányítására. Megfelelő technológiai megoldásokat dolgoznak ki és alkalmaznak a környezeti szennyezések megelőzésére. A végzett okleveles környezetmérnökök Ph.D. képzésen folytathatják tanulmányaikat.

 

A Környezetmérnöki BSc és MSc tantervi dokumentumai Ide kattintva elérhetők.

 

A képzés szerkezete

 

1. Alapozó ismeretkörök (29 kredit):

  • természettudományi alapismeretek (19 kredit)
  • gazdasági és humán ismeretek (10 kredit)

2. Környezetmérnöki szakmai ismeretek (85 kredit)

  • szakmai törzsanyag (19 kredit)
  • projektfeladat (36 kredit)
  • diplomadolgozat (30 kredit)

3. Szabadon választható tárgyak (6 kredit)

Szabadon választható tárgyként a Mérnöki Karon meghirdetett bármely tantárgy felvehető. Más karon, intézményben teljesített krediteket a Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatban megadottak szerint kell igazolni.

 

Összesen: 120 kredit

 

Végzett környezetmérnök hallgatóink

 

Elérhetőségek

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Telefon: +36(88)624-296

Levelezési cím: Pannon Egyetem Környezetmérnöki Intézet, 8201 Veszprém, Pf. 158

 

Munkatársaink elérhetőségei a Munkatársak menüpont alatt, illetve az egyetemi telefonkönyvben találhatóak.  

Oktatás Környezetmérnök mesterképzés (MSc)