Munkatársak Oktatási tevékenység

Egyéb oktatással kapcsolatos tevékenységek

Varga József Emlékverseny szakmai kiadványainak összeállítása 1998-2011; minden évben 60-80 oldal:
 • Hancsók Jenő, Holló András: „Katalitikus benzinreformálás”, 1999. március (52 oldal)
 • Hancsók Jenő: „Kőolajipari maradékok kokszolása”, 2000. március (63 oldal)
 • Hancsók Jenő, Varga Zoltán: „Gázolajpárlatok mély heteroatommentesítése és aromástelítése”, 2002. március (46 oldal)
 • Hancsók Jenő, Kovács Ferenc, Magyar Szabolcs: „Alternatív motorhajtóanyagok”, 2003. március (72 oldal)
 • Hancsók Jenő, Magyar Szabolcs: „Nagy energiatartalmú és környezetbarát motorbenzinek előállításának korszerű eljárásai”, 2004, március (72 oldal)
 • Hancsók Jenő, Krár Márton, Magyar Szabolcs: „Fischer-Tropsch szintézis”, 2005. március (33 oldal)
 • Hancsók Jenő, Varga Zoltán, Krár Márton, Magyar Szabolcs: „A bioetanol motorhajtóanyag”, 2006, március (53 oldal)
 • Hancsók Jenő, Krár Márton: „Nővényolajok és származékaik mint motorhajtóanyagok” 2007, március (73 oldal)
 • Hancsók Jenő, Nagy Gábor: „Gépjárművek korszerű utóátalakító katalizátorai”, 2008. március (76 oldal)
 • 2009: Nem volt rendezvény
 • Hancsók Jenő, Baladincz Jenő, Bubálik Márk, Szirmai László: Motorbenzinek és dízelgázolajok adalékai", 2010. március (34 oldal)
 • Hancsók Jenő, Nagy Gábor, Tóth Csaba: "Gázolajok aromástartalmának csökkentése" 2011. március (49 oldal)
 • Hancsók Jenő, Eller Zoltán, Kriván Eszter, Pölczmann György, Tóth Csaba: " Nagy hidrogéntartalmú hagyományos motorhajtóanyagok", 2012, március (27 oldal)
 • Hancsók Jenő, Eller Zoltán, Kriván Eszter, Pölczmann György, Tóth Csaba: " Nagy hidrogéntartalmú alternatív motorhajtóanyagok", 2013, március (28 oldal)
 • Hancsók Jenő, Pölczmann György, Eller Zoltán, Kriván Eszter, Pölczmann György, Tóth Csaba: " Dízelgázolajok keverése és korszerű adalékai",2014, március (75 oldal)
 • Dr. Hancsók Jenő, Dr. Krár Márton – MOL, Dr. Holló András: Motorbenzinek keverése és adalékai, 2015,március 122 oldal
Ajánlásommal elnyert tanulmányi és egyéb ösztöndíjak (2000-től): >30

Ajánlásommal elnyert külföldi tanulmányutak (1999-től): 8

Előadások tartása különböző továbbképzéseken:

„Biohajtóanyagok szerepe a fenntartható fejlődésben”, „LEHET-E HÚZÓÁGAZAT A BIOENERGETIKA?” VITAFÓRUM, Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal (NKTH), Budapest, 2005. október 25.

„Alternatív motorhajtóanyagok”, 26. Balatoni (korábban Csopaki) ankét, Siófok, 2005. okt. 27-29. Nyomástartó rendszerek létesítésének és állapotfelügyeletének fejlődése Kiadvány, 7-20.

„Motorhajtóanyagok biokomponensei – Dízelgázolajok biokomponensei”, „Biohajtóanyagok elemzési módszerei” c. Szakmai Nap, Budapest, Hotel Luna, 2006. ápr. 11.

„Bio-motorhajtóanyagok”, Fenntartható fejlődés Előadássorozat 2006, Pannon Egyetem,Veszprém, 2006.május 8-11.

„A bio-motorhajtóanyag-gyártás új útjai”, „Az informatika és a környezetvédelem kapcsolódási pontjai – Erőforrások, Energia a változó környezetben” című konferencia, Zalaegerszeg, 2006. október 13.

„Bio-motorhajtóanyagok”, Élhető Bolygó - Lakható Föld, Ismeretterjesztő előadássorozat, Veszprém, 2007. március 6

„Növényi olajok energetikai hasznosítása”, Az olajnövények termesztésének, feldolgozásának, felhasználásának aktuális kérdései - Szakmai Vitanap, Debrecen, 2007. március 8.

„A bioetanol alkalmazástechnikai jellemzői”, Új személet az erőforrás-gazdálkodásban –  „Szép új világ” vagy egy jobb világ című konferencia, Kecskemét, 2007. július 3-4.

Agrártermékek motorhajtóanyag célú felhasználási lehetőségei”, Megújuló Energetikai Szakmai Nap, Pápa, 2007. december 11.

„A megújuló energetikai termékek szerepe a mobilitásban - Bio-motorhajtóanyagok technológiájának kémiai alapjai”, Kémiatanárok Szakmai-Módszertani Továbbképző Napja, Szombathely, 2008. január 24.

„A bio-motorhajtóanyagok fejlesztésének gyakorlati eredményei a Pannon Egyetemen”, XIII

Országos Energiatakarékossági Konferencia, Sopron, 2008. március 6.

„Újgenerációs biohajtóanyagok”, I. Ökológia, Regionalitás, Vidékfejlesztés Nemzetközi Nyári Egyetem és Workshop, Százhalombatta, 2008. augusztus 11-14.

„A bio-motorhajtóanyagok fejlesztése a Pannon Egyetemen”, Országos Környezetvédelmi Konferencia és Szakkiállítás, Siófok, 2008. szeptember 16-18.

„A korszerű üzemanyagok kulcskomponensei, avagy kedvenceim az izoparaffinok”, Pannontudás Egyeteme, Duna TV közvetítése, Veszprém, 2008. november 5.

„Agrártermék alapú biomotorhajtóanyag-gyártás új útjai”, Országos Környezetvédelmi Konferencia és Szakkiállítás (MTESZ), Siófok, 2009, szeptember 23.

„Motorhajtóanyagok agrártermékekből”, Kémiatanárok Szakmai Továbbképző Napja, Budapest, 2009, szeptember 26.

„Gépjármű-hajóanyagok, különös tekintettel a biokomponensekre”, Szakmai fórum, Budapest, Magyar Szabványügyi Testület, 2011. április 14.

„Nemzetközi és hazai energiakitekintés – különös tekintettel a motorhajtó anyagokra”, Veszprémi Polgári Társas kör, Veszprém, 2011. április 18.

„Gázolajok előállítása alternatív forrásokból”, Magyar Mérnöki Kamara Vegyészmérnöki Tagozat „Felsőfokú vegyészmérnöki továbbképzés vegyi- és rokonipari műszaki vezetőknek”, Miskolc-Lillafüred, 2011. szeptember 9-11.

„Agrár-eredetű motorhajtóanyagok kutatása-fejlesztése-innovációja a MOL Ásványolaj- és Széntechnológiai Intézeti Tanszéken”, Bioenergetikai Kerekasztal, TÁMOP-4.2.3-08/1-2009-0018 Tudományos eredmények disszeminációja és tehetséggondozás a minőségi képzésért a Pannon Egyetemen, Veszprém, 
2011. szeptember 16.

„Diesel-motorok biomassza eredetű motorhajtóanyagai”, „A Magyar Tudomány ünnepe”, Kreatív Magyarország – Mérnöki tudás – Múlt, Jelen, Jövő, Budapest, Magyar Tudományos Akadémia, 2011. november 22.

"Fuels with High Isoparaffin Content", Training Programme on the analysis of mislabelled illegal motor fuels, Novotel Budapest Centrum, 2013. október 9.

"Hulladék mint motorhajtóanyag”, „Zöld Energia” – Felsőoktatási ágazati együttműködés a zöld gazdaság fejlesztésére az energetika területén, Veszprém, 2015. március 20.

Tudományos műhely

„Nagy energiatartalmú, környezetbarát hagyományos és alternatív motorhajtóanyagok kutatása-fejlesztése” tudományos műhely bemutatása (2000-től)

Szakmai vezetésemmel a Pannon Egyetem, Mérnöki Kar, Vegyészmérnöki és Folyamatmérnöki Intézet, MOL Ásványolaj és Széntechnológiai Intézeti Tanszék keretein belül működő motorhajtóanyag kutató-fejlesztő csoport bejegyzett tudományos műhellyé szélesedett „Nagy energiatartalmú, környezetbarát hagyományos és alternatív motorhajtóanyagok kutatása-fejlesztése” névvel. A tudományos műhely kutató-fejlesztő tevékenységét a vegyészmérnöki tudományokon belül végezte és végzi jelenleg is.

A tudományos műhely fő szakmai eredményei az elmúlt öt évben:
 • Új katalizátorok (Pt/WOx/ZrO2/SBA-15; Si) és felhasználásukra vonatkozó eljárás kidolgozása alacsony (190-200°C) hőmérsékletű izomerizálásra különböző szénhidrogén frakciók esetében (találmányi bejenetés és időközben megadott szabadalom).
 • Pt/szulfátozott fém-oxid izomerizáló katalizátorok kinetikai és mechanizmus feltáró vizsgálatai egyedi cikloparaffinok és elegyeik esetén (előadások és publikációk).
 • Kőolajfinomítói középpárlatok egy vagy kétlépéses kéntelenítésére (≤ 10 ppm) és összes aromástartalom-csökkentésére (≤20%) szolgáló katalizátorok kiválasztása/módosítása és eljárás kidolgozása felhasználásukra; az aktivitás változásának előrejelzésére szolgáló kulcsvegyületek kiválasztása valamint azok kimutatására szolgáló vizsgálati rendszer kidolgozása.
 • Növényolaj-zsírsav-metilészterek előállítása nagy szabadzsírsav-tartalmú hulladékokból ioncserélő gyanta katalizátoron. A biodízelekhez és/vagy dízelgázolajokhoz használható zsírsav-metilészter molekulaalkotót tartalmazó, originális szerkezetű motorhajtóanyag adalékok előállítása és felhasználhatóságuk vizsgálata (publikáció és szabadalmi bejelentés).
 • Motorbenzinek alternatív komponensei – bioetanol, bio-ETBE, butanol és hatásaik kimutatása és értékelése motorbenzinek alkalmazástechnikai tulajdonságainak javítása céljából
 • Sugárhajtómű üzemanyagok új, alternatív komponenseinek felismerése és előállításukra szolgáló katalitikus rendszerek kidolgozása.
 • Motorhajtóanyag komponensek előállítására alkalmas új katalitikus rendszerek felismerése és alkalmazási feltételeik kidolgozása hulladék poliolefinek bontástermékeinek minőségjavítására
 • Új, nagy aktivitású és szelektivitású szénhidrogén-ipari katalizátorok kifejlesztéséhez való hozzájárulás
 • Motorhajtóanyagok minőségjavítására szolgáló nagy teljesítőképességű katalizátorok kiválasztása tartamkísérletekkel.
 • Katalizátorok kiválasztása/kifejlesztése és eljárás kidolgozása különböző zsírsavösszetételű természetes és hulladék (például használt sütőolajok, fehérjefeldolgozók zsiradékai) trigliceridek/zsírsavak speciális hidrokrakkolására (olefines kettőskötések telítésére, propilén lehasításra, oxigéneltávolításra) és az n-paraffin elegy izomerizálására; ezzel gyakorlatilag kén-, nitrogén- és aromásmentes, n- és i-paraffin-elegyből álló új termékcsalád kifejlesztése, amelyek kiváló, az ismerteknél nagyobb cetánszámú (>85) dízelgázolaj – keverőkomponens és/vagy alacsony kristályosodási pontú és jó égési tulajdonságú sugárhajtómű üzemanyag komponensek.
 • Biokomponens-tartalmú dízelgázolajok tárolási stabilitásának vizsgálata, és javítására szolgáló javaslatok kidolgozása
 • Motorbenzinek oxidációs stabilitását befolyásoló keverőkomponensek hatásának tanulmányozása; javaslattétel a minőségjavításra
 • Az alternatív motorhajtóanyagok felhasználására vonatkozó, Európai Unió direktíváinak előírásait kielégítő biokomponensek alapanyagbázisának szélesítésére vonatkozó, kritikailag értékelő irodalmi tanulmány készítése; javaslattétel az előírások magyarországi teljesíthetőségére.
 • Többfunkciós motorhajtóanyag és kenőanyag adalékok kifejlesztése és felhasználása. Detergens-diszpergens, kenőképesség javító, korróziógátló, súrlódás- és kopáscsökkentő (találmányi bejelentés és publikáció).
A műhelyben résztvevő személyek neve és részvételük időtartama
 1. Dr. habil. Hancsók Jenő (1972-), egyetemi tanár, okleveles vegyészmérnök, EUR ING, műszaki doktor, PhD., MTA doktora
 2. Dr. Varga Zoltán (1995-2006 és 2009-), okleveles vegyészmérnök, diploma, fokozatszerzés PhD.,
 3. Dr. Holló András (1997-2001), okleveles vegyészmérnök, diploma, fokozatszerzés PhD.,
 4. Hamerli Péter, (1999-2000), vegyészmérnök hallgató, TDK,
 5. Horváth Árpád, (2000-2001), vegyészmérnök hallgató, TDK,
 6. Gyulai Róbert, (2001) vegyészmérnök hallgató, diploma
 7. Gerencsér Andrea, (2001) vegyészmérnök hallgató, diploma
 8. Szauber Anita, (2002) vegyészmérnök hallgató, diploma
 9. Simon András, (2002) vegyészmérnök hallgató, diploma
 10. Simon Szabolcs, (2002) vegyészmérnök hallgató, diploma
 11. Király Zsófia, (2002) vegyészmérnök hallgató, diploma
 12. Keresztury László, (2003-2004), vegyészmérnök hallgató, TDK,
 13. Lakatos Gabriella, (2001-2002), vegyészmérnök hallgató, TDK,
 14. Lefkánics Gyula, (1999-2000), vegyészmérnök hallgató, TDK,
 15. Bősze János (1999-2000) okleveles vegyészmérnök, PhD hallgató
 16. Bubálik Márk (2003-2006) okleveles vegyészmérnök, diploma, fokozatszerzés PhD.,
 17. Juhász Krisztián (2004-2005 TDK hallgató, 2005-2006) okleveles vegyészmérnök, szakmérnök hallgató
 18. Dr. Kovács Ferenc (2000-2005), okleveles vegyészmérnök, diploma, fokozatszerzés PhD.,
 19. Dr. Magyar Szabolcs (2001-2002 TDK hallgató, 2002-2007), okleveles vegyészmérnök, diploma, fokozatszerzés PhD.,
 20. Lauerné Fazekas Éva (2001-2003) okleveles vegyészmérnök, PhD hallgató
 21. Molnár István (2002-2004), okleveles vegyészmérnök, PhD hallgató
 22. Dr. Nagy Gábor (2003-2009) okleveles vegyészmérnök, diploma, fokozatszerzés PhD.,
 23. Nguyen Kha Viet Son (2003 TDK hallgató, 2003-2004) okleveles vegyészmérnök, PhD hallgató
 24. Dr. Szoboszlai Zsolt (2004-2013) okleveles vegyészmérnök, diploma, fokozatszerzés PhD.,
 25. Dr. Pölczmann György (2005-) okleveles vegyészmérnök, diploma, fokozatszerzés PhD.,
 26. Dr. Krár Márton (2004-2010) okleveles vegyészmérnök, diploma, fokozatszerzés PhD.,
 27. Kovács Sándor (2005-2011) okleveles vegyészmérnök, szakmérnök hallgató
 28. Molnár Zsolt (2005-2006) okleveles vegyészmérnök, szakmérnök hallgató
 29. Dr. Fráter Tamás (2006-2009), okleveles környezetmérnök, PhD.,
 30. Marusa Andor, (2004-2005), vegyészmérnök hallgató, TDK,
 31. Sándor Szilvia, (2004) vegyészmérnök hallgató, diploma
 32. Fülöp Bernadett, (2004) vegyészmérnök hallgató, diploma
 33. Tilhof Zsuzsanna, (2005) vegyészmérnök hallgató, diploma
 34. Mester Zsolt (2004-2006) vegyészmérnök hallgató, TDK,
 35. Törő Mária (2004-2006) vegyészmérnök hallgató, TDK,
 36. Molnár Zsolt, (2005) vegyészmérnök hallgató, diploma
 37. Boros Amália, (2006) vegyészmérnök hallgató, diploma
 38. Kóti Sándor, (2006) vegyészmérnök hallgató, diploma
 39. Karniczki Andrea, (2006) vegyészmérnök hallgató, diploma
 40. Csurka Krisztina, (2006) vegyészmérnök hallgató, diploma
 41. Nagy Péter Gábor (2006-2007) környezetmérnök hallgató, TDK.
 42. Beck Ádám (2006-2011) okleveles vegyészmérnök, diploma, fokozatszerzés PhD.,
 43. Fülöp András (2006-2009) vegyészmérnök, szakmérnök hallgató
 44. Dr. Kasza Tamás (2007-2008 TDK hallgató, 2008-2012) okleveles vegyészmérnök, diploma, fokozatszerzés PhD.,
 45. Marsi Gábor (2006-2013) vegyészmérnök, szakmérnök hallgató
 46. Tóth Csaba (2007-2008 TDK hallgató, 2008-) okleveles vegyészmérnök, PhD hallgató
 47. Baladincz Péter, (2007-2014), okleveles vegyészmérnök, diploma, TDK,
 48. Kriván Eszter, (2007-) okleveles vegyészmérnök, diploma, TDK,
 49. Eller Zoltán, (2007-) okleveles vegyészmérnök, diploma, TDK,
 50. Kabolai Dóra, (2007) vegyészmérnök hallgató, diploma
 51. Solymosi Péter (2008-)  okleveles vegyészmérnök,
 52. Pongrácz Enikő, (2008) vegyészmérnök hallgató, diploma
 53. Hegedős Péter, (2008) vegyészmérnök hallgató, diploma
 54. Tóth Ákos, (2008) vegyészmérnök hallgató, diploma
 55. Parti-Józsa Balázs, (2009) vegyészmérnök hallgató, diploma
 56. Nagy Gábor Zoltán, (2009) vegyészmérnök hallgató, diploma
 57. Nagy Róbert, (2009) vegyészmérnök hallgató, diploma
 58. Toung Binh Minh, (2009) vegyészmérnök hallgató, diploma
 59. Gyuricza Zsolt, (2009) vegyészmérnök hallgató, diploma
 60. Rába Viktória, (2009) vegyészmérnök hallgató, diploma
 61. Nagy Péter, (2010) vegyészmérnök hallgató, diploma
 62. Tóth Ferenc, (2010) vegyészmérnök hallgató, diploma
 63. Tamás Dóra Ágota, (2011) vegyészmérnök hallgató, diploma
 64. Varga Kálmán, (2011) vegyészmérnök hallgató, diploma
 65. Tímár András, (2011) vegyészmérnök hallgató, diploma
 66. Babos Katalin, (2011) vegyészmérnök hallgató, TDK, diploma
 67. Mészáros János, (2011) vegyészmérnök hallgató, TDK, diploma
 68. Orsós Eszter, (2011) vegyészmérnök hallgató, TDK, diploma
 69. Győriványi Máté, (2012) vegyészmérnök hallgató, diploma
 70. Ludányi András, (2012) vegyészmérnök hallgató,TDK, diploma
 71. Mészáros Márta, (2012) vegyészmérnök hallgató, diploma
 72. Zahari Béla, (2012) vegyészmérnök hallgató, diploma
 73. Buchingerová Emőke, (2013) vegyészmérnök hallgató, diploma
 74. Polyák Gabriel, (2013) vegyészmérnök hallgató, diploma
 75. Tóthová Gyöngyi, (2013) vegyészmérnök hallgató, diploma
 76. Cseh Borbála, (2013) vegyészmérnök hallgató, diploma
 77. Kerekes Krisztina, (2013) vegyészmérnök hallgató, diploma
 78. Noé Ildikó Bernadett, (2013) vegyészmérnök hallgató, diploma
 79. Simonová Szilvia, (2013) vegyészmérnök hallgató, diploma
 80. Sági Dániel (2014-)  okleveles vegyészmérnök, PhD hallgató
 81. Tomasek Szabina (2014-)  okleveles vegyészmérnök, PhD hallgató
 82. Tóth Orsolya (2014-)  okleveles vegyészmérnök, PhD hallgató
 83. Ószer András (2010-2015)  vegyészmérnök hallgató, diploma
 84. Papp Anita (2012-2014) vegyészmérnök hallgató, TDK, diploma
 85. Szepesi Miklós (2012-2014) vegyészmérnök hallgató, TDK, diploma
 86. Parádi Vanda (2013-2015) vegyészmérnök hallgató, TDK, diploma
 87. Hockstock Áron (2013-2015) vegyészmérnök hallgató, TDK, diploma
 88. Fazekas Attila (2013-2015)  vegyészmérnök hallgató
 89. Mátravölgyi Dániel (2014-) vegyészmérnök hallgató
 90. Poós Péter (2016-) vegyészmérnök hallgató
 91. Horváth Bence (2016-) vegyészmérnök hallgató
 92. Winkler György (1990-2014) mechanikus,
 93. Lepsényi Istvánné (1998-2013) vegyésztechnikus,
 94. Lukácsi József (2006-2014) gépésztechnikus,
 95. Szanyi Imre (2007-) vegyésztechnikus,

 

A tudományos műhely együttműködése:

Együttműködés intézményen belüli egyéb műhelyekkel:

 • Pannon Egyetem, Műszaki Kémiai Kutatóintézet
 • Környezetmérnöki Intézet
 • Anyagmérnöki Intézet, NMR Laboratórium
 • Kémia Intézet
Együttműködés hazai intézményekkel:
 • Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont Anyag- és Környezetkémiai Intézete (Budapest)
 • Magyar Tudományos Akadémia Energiatudományi Kutatóközpontjának kutatócsoportja (Budapest)
 • Szent István Egyetem, Mezőgazdasági és Környezettudományi Kar, Genetika és Növénynemesítési Tanszék (Gödöllő)
 • Szegedi Tudományegyetem (Szeged)
 • Tessedik Sámuel Főiskola, Mezőgazdasági Víz- és Környezetgazdálkodási Főiskolai Kar (Szarvas)
 • Nyugat-Magyarországi Egyetem, Mosonmagyaróvári Agrártudományi Centrum (Mosonmagyaróvár)
 • Földművelésügyi- és Vidékfejlesztési Minisztérium (Budapest)
 • FVM Mezőgazdasági Gépesítési Intézet (Gödöllő)
 • Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség (Budapest)
 • Környezetvédelmi- és Vízügyi Minisztérium (Budapest)
 • Oktatási- és Kulturális Minisztérium (Budapest)
 • Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium (Budapest)
 • Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal (Budapest)
 • Veszprémi Regionális Innovációs Centrum (Veszprém)
 • Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
Együttműködés hazai vállalatokkal:
 • MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. (Százhalombatta)
 • MOL-LUB Kft. (Almásfüzitő)
 • MOL Petrolkémia (Tiszaújváros)
 • Biodiesel Kft. (Siófok)
 • IKR Termelésfejlesztési és Kereskedelmi ZRt. (Bábolna)
 • KITE Mezőgazdasági Szolgáltató és Kereskedelmi ZRt. (Nádudvar)
 • OT Industries (Budapest)
 • Biogold Kft. (Nemesvámos)
 • Messer Hungarogáz Kft. (Budapest)
 • E-ON Erőmű Üzemeltető és Szolgáltató Kft. (Debrecen)
 • Hungrana Keményítő, Izocukárgyártó és Forgalmazó Kft. (Szabadegyháza)
 • SZIKKTI Szilikát és Kerámia Anyagkutató és Fejlesztő Kft. (Budapest) (2012-ig)
Együttműködés külföldi intézményekkel:
 • CUTEC Institut GmbH., Abt. Chemische Prozeßtechnik Partikeltechnik (Németország, Clausthal-Zellerfeld)
Együttműködés külföldi vállalatokkal:
 • BASF AG (Németország, Ludwigshafen)
 • British Petroleum Plc. (Anglia, London)
 • Lubrizol Corp. (USA, Wickliffe State)
 • Royal Dutch Shell Plc. (Hollandia, An Den Haag)
 • Süd-Chemie AG ma Clariant (Németország, München)

 

Pályázati tevékenység

VIKKK (Pannon Egyetem, Vegyészmérnöki és Folyamatmérnöki Intézet Kooperációs Kutatási Központ) 2001-2012. Az általam vezetett motorhajtóanyagok (korszerű motorbenzinek, dízelgázolajok, alternatív motorhajtóanyagok) tématerület támogatottsága 33,16 millió Ft/év. (Összesen kb. 398 millió Forint); reaktorrendszer és kísérleti csarnok létesítésére: kb. 88 millió Forint.

Jedlik Ányos Program: „Növényi alapú biohajtóanyagok előállítási feltételeinek kidolgozása és környezetvédelmi célú felhasználásának megszervezése (különös tekintettel a növényolajokra)” (2005-2007). A Pannon Egyetem részéről általam vezetett tématerület támogatási összege: 
16 millió Forint (Konzorciumi tagok: 4 egyetem, 2 főiskola és 2 kutató intézet.)

Jedlik Ányos Program: „Újgenerációs bio-motorhajtóanyagok (különös tekintettel biogázolajok) kifejlesztése” (2006-2009). A Pannon Egyetem támogatottsága az általam vezetett tématerületen összesen: 165 millió Forint(Konzorcium vezető: MOL NyRt; tagok: PE, OLAJTERV, KITE, VRIC, FVM Gödöllő).

TÁMOP 4.2.1/B „Mobilitás és környezet: Járműipari, energetikai és környezeti kutatások a Közép- és Nyugat-Dunántúli Régióban - PE/4. Kutatási Főirány Hozzájárulás (célzott alapkutatások) belsőégésű motorok nagy energiatartalmú és környezetbarát üzemanyagainak fejlesztéséhez” (2010-2012). Kutatási főirány pénzügyi támogatása kb. 450 millió Forint.

TÁMOP-4.2.2/B „Tudományos képzés műhelyeinek támogatása a Pannon Egyetemen” (2010 szeptember – 2013 június) Vegyészmérnöki- és Anyagtudományok Doktori Iskola, Biomotorhajtóanyagok, kb. 5 millió Forint.

TÁMOP 4.2.2/A „Az anyag tulajdonságaitól a felhasználásig – természetes alapanyagok és hulladékok hasznosítását megalapozó kutatások” „Műanyag hulladékok kémiai feldolgozásával kapcsolatos kutatások” alprogramja (2013 február -2015 május). Támogatási összege kb. 24 millió Forint.

TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0017 azonosítószámú "Zöld Energia - Felsőoktatási ágazati együttműködés a zöld gazdaság fejlesztésére az energetika területén" projekt Alprojekt vezető (Biomasse to Energy) Támogatási összeg: kb. 8,9 millió Forint

TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0002 azonosító szám - "Járműipari felsőoktatási és kutatási együttműködés” (2014/2015) Támogatási összeg: kb. 3,1 millió Forint

TÁMOP-4.2.2.B-15/1/KONV-2015-0004 „A Pannon Egyetem tudományos műhelyeinek támogatása” Támogatási összeg: kb. 1,4 millió Forint

A műhely elmúlt tíz évben szerződéssel alátámasztott kutatási témái:

 • Fűtőolajok kötött nitrogéntartalmának vizsgálata (2006), EON
 • Bioetanol alkalmazástechnikai jellemzői és felhasználásának gyakorlata
 • Etanol-gázolaj emulziók (2006), Hungrana Kft.
 • Elektrodialízis alkalmazhatóságának vizsgálata cukoroldatok ionmentesítésére (2006), Hungrana Kft.
 • Glicerin felhasználása (2006), Hungrana Kft.
 • A biobutanol alkalmazástechnikai jellemzői (2006), Hungrana Kft.
 • Ipari gázok felhasználása a bioetanol, biodízel gyártási folyamatokban (2007), Messer Hungarogáz ZRt.
 • Természetes trigliceridek hidrogénezésének vizsgálata önmagában és kőolajfrakciókkal alkotott elegyeikben (2006-2015)
 • Olefinek középpárlat (JET, dízelgázolaj) célú oligomerizációjának vizsgálata (2007-2012), MOL NyRt.
 • Ipari gázok alkalmazási lehetőségei a biogáz gyártási folyamatokban, (2008), Messer Hungarogáz Kft.
 • Biodízel és biodízel/gázolaj elegyek tárolási stabilitásának javítása (2008-2011), Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség.
 • FAME előállítás alapanyag bázisának bővítése (2012), Rossi Biofuel ZRt.
 • A mezőgazdaságban alkalmazott dízelüzemű munkagépek számára optimálisan alkalmazható üzemanyag – Agrodízel – kifejlesztése (2012-2013), MOL NyRt.
 • Gázolaj és hulladék állati zsír együttes minőségjavítása (2013-2014), MOL NyRt.
 • Megújuló motorikus gázolaj előállítása katalitikus úton (2014), MOL NyRt.
 • Kiemelt alapanyagbázisú alternatív motorhajtóanyagok (2013-2015)
 • Motorbenzinek oxidációs stabilitásának javítása (2015), MOL NyRt.
 • Motorhajtóanyag és kenőanyag adalékok kutatása-fejlesztése (2006-2015)
Résztémák, melyek tananyaggá formálhatók, illetve az elmúlt öt évben beépültek a tananyagba:

Korszerű motorbenzinek tématerület:
 • motorbenzin keverőkomponensek: benzolmentes izomerizátum, kis kéntartalmú FCC- és kokszolói-benzinek,
 • motorbenzin-gyártás új útjai (eljárások és katalizátoraik),
 • alternatív komponensek
 • nagy hatékonyságú tisztító és tisztántartó adalékok előállításának vizsgálata.
Korszerű dízelgázolajok tématerület:
 • dízelgázolaj keverőkomponensek: 10 mg/kg-nál kisebb kéntartalmú és csökkentett aromástartalmú keverőkomponensek előállításának korszerű eljárásai valamint nagy i-paraffin-tartalmú dízelgázolaj keverőkomponensek könnyű olefinek oligomerizálásával történő előállításának vizsgálata,
 • dízelgázolaj-gyártás új útjai (eljárások és katalizátoraik),
 • többfunkciós, zsírsav-metilészter molekulaalkotót tartalmazó adalékok előállítása és vizsgálata.
Alternatív (elsősorban bio-) motorhajtóanyagok és kenőanyagok tématerület:
 • biokomponenseket tartalmazó motorbenzinek és dízelgázolajok,
 • biokomponensek előállításának korszerű katalitikus előállításai,
 • újgenerációs bio-motorhajtóanyagok előállítása és vizsgálata,
 • környezetbarát kőolajtermékek (benzin, gázolaj, alapolaj, JET) előállításának vizsgálata szintetikus kőolaj (Fischer-Tropsch) nehéz termékének (wax) izomerizáló hidrokrakkolásával.
A következő tárgyak tananyagának korszerűsítését végeztük el, illetve tervezzük a kutatási tevékenységeink eredményei alapján:
 • Válogatott vegyipari technológiák
 • Terméktervezés
 • Ipari katalízis
 • Modern vegyipari technológiák
 • Szénhidrogénipari katalitikus eljárások és korszerű üzemanyagok
 • Korszerű gáz- és kőolajipari eljárások
 • Laboratóriumi gyakorlatok
Tudományos események, konferenciák, melyeket a műhely munkatársai az elmúlt öt évben szerveztek:
 • Műszaki Kémiai Napok (részvétel a szervezésben)
 • VEAB Katalízis Munkabizottság ülései (évente 2-4 alkalommal)
 • VEAB Kőolaj- és Gázipari Munkabizottság ülései (évente 2-4 alkalommal)
 • Magyar Kémikusok Egyesülete Veszprém Megyei Területi Szervezete 
 • (évente 2 alkalommal)
 • VEAB Katalízis Munkabizottság ülései (évente 2-4 alkalommal)
 • Megszerveztük „A KÉMIA MÉRFÖLDKÖVEI” vándorkiállítás Pannon Egyetemen történő bemutatását, és a hozzá kapcsolódó ünnepélyes megnyitót. A kiállítás anyaga az Amerikai Kémikusok Egyesülete (ACS) kezdeményezésére került összeállításra. A többször átdolgozott kiállítási képek eddig 42 ország nyelvén hirdették a kémia tudomány fejlődését.

 

A művelt tématerület tudománymetriai adatai (2011-2015)

Közlemények referált folyóiratokban: 70
Idegennyelvű előadások konferencián (kiadványban teljes terjedelemben megjelentek): 77
Szakkönyv angol nyelven: 1
Fuels and Fuel-Additives”, 2014, John Wiley & Sons
Tankönyv: 1
„Korszerű motor és sugárhajtómű üzemanyagok I. Motorbenzinek”, 2014, Pannon Egyetem Kiadó
Impakt faktor: 93,489
Független hivatkozások száma: 383

Tudományos utánpótlás nevelés (2006-2015)
Ph. D. hallgatók száma: 17
Abszolutórium: 11
Fokozatot szerzettek száma: 8
Jelenlegi nappali Ph.D. hallgatók száma: 3
ITDK helyezések (I-III.): 9
OTDK helyezések (I-III.): 4
Diplomadolgozatok száma: 21

Diploma-, szak- és TDK-dolgozatok valamint diplomatervek témavezetése

Diploma-, szak- és TDK dolgozatok témavezetése Fő összesen
Megvédett diplomadolgozatok témavezetése: 116
Megvédett diplomatervek témavezetése (egyetemi képzés) szám/fő: 76
Megvédett diplomatervek témavezetése (főiskolai képzés) szám/fő: 13,5
Megvédett szakdolgozatok témavezetése (1974/75 - 2001/2002): 27
Megvédett szakmérnöki szakdolgozatok témavezetése: 5
TDK dolgozatok témavezetése: 34
Megvédett PhD dolgozatok témavezetése: 11,5
Abszolutoriumot szerzett PhD hallgatók témavezetése: 19,5
Összes PhD hallgatóinak száma: 24,5

 

Megvédett diplomadolgozatok témavezetése (116 fő)

 1. Gerő Béla: „Az n-hexán izomerizációjának vizsgálata”, Veszprémi Vegyipari Egyetem, Ásványolaj- és Széntechnológiai Tanszék, 1974/75
 2. Vass Julianna: „Hamumentes detergens-diszpergens hatású adalékanyagok előállítása”, Veszprémi Egyetem, Ásványolaj- és Széntechnológiai Tanszék, 1974/75
 3. Domenik István: „Reformáló katalizátorok módosítása klórozással”, Veszprémi Vegyipari Egyetem, Ásványolaj- és Széntechnológiai Tanszék, 1975/76
 4. Darwich Abdul Karim: „Izomerizáló katalizátor klórtartalmának növelése”, Veszprémi Vegyipari Egyetem, Ásványolaj- és Széntechnológiai Tanszék, 1976/77
 5. Tourab Ibrahim Cheikh: „Polietilén-poliaminok előállítása”, Veszprémi Vegyipari Egyetem, Ásványolaj- és Széntechnológiai Tanszék, 1976/77
 6. Ikowku Antony Ogbonnah: „Polietilén-poliaminok előállítása”, Veszprémi Vegyipari Egyetem, Ásványolaj- és Széntechnológiai Tanszék, 1977/78
 7. Lengyel Ágnes: „Polietilén-poliaminok előállítása”, Veszprémi Vegyipari Egyetem, Ásványolaj- és Széntechnológiai Tanszék, 1978/79
 8. Allouch Mohamed Numair: „Megnövelt klórtartalmú izomerizáló katalizátor aktivitásváltozásának vizsgálata”, Veszprémi Vegyipari Egyetem, Ásványolaj- és Széntechnológiai Tanszék, 1979/80
 9. Kisgergely Lajos: „Polietilén-poliaminok előállítása és vizsgálata”, Veszprémi Vegyipari Egyetem, Ásványolaj- és Széntechnológiai Tanszék, 1980/81
 10. Kriskó Nándor: „Alumínium-oxid hordozós izomerizáló katalizátor regenerálási lehetőségeinek tanulmányozása”, Veszprémi Vegyipari Egyetem, Ásványolaj- és Széntechnológiai Tanszék, 1980/81
 11. Smid László: „Izomerizáló katalizátor aktivitásváltozásának függése a katalizátor klórtartalmától”, Veszprémi Vegyipari Egyetem, Ásványolaj- és Széntechnológiai Tanszék, 1981/82
 12. Zsuppányi Valéria: „Al2O3/Pt/halogén típusú izomerizáló katalizátor aktivitásának függése a katalizátor savasságától”, Veszprémi Vegyipari Egyetem, Ásványolaj- és Széntechnológiai Tanszék, 1981/82
 13. Aidros Ali Abdulla: „n-Hexán izomerizációjának vizsgálata hordozós platinakatalizátoron”, Veszprémi Vegyipari Egyetem, Ásványolaj- és Széntechnológiai Tanszék, 1983/84
 14. Kubovics Imre: „n-Pentán izomerizációs reakcióinak vizsgálata”, Veszprémi Vegyipari Egyetem, Ásványolaj- és Széntechnológiai Tanszék, 1984/85
 15. Paróczai Tibor: „Hexánizomerek átalakulása hordozós platinakatalizátoron”, Veszprémi Vegyipari Egyetem, Ásványolaj- és Széntechnológiai Tanszék, 1985/86
 16. Nagy Ferenc: „Xilolok és etil-benzol izomerizálásának vizsgálata”, Veszprémi Vegyipari Egyetem, Ásványolaj- és Széntechnológiai Tanszék, 1987/88
 17. Balai Mária: „A gázolajok dermedéspontját csökkentő katalitikus eljárások”, Veszprémi Vegyipari Egyetem, Ásványolaj- és Széntechnológiai Tanszék, 1989/90
 18. Bertalan János: „A normál-hexán katalitikus izomerizálásának vizsgálata”, Veszprémi Vegyipari Egyetem, Ásványolaj- és Széntechnológiai Tanszék, 1989/90
 19. Pinto Manuel Bernardo: „Kis aromástartalmú petróleum előállítása katalitikus úton”, Veszprémi Egyetem, Ásványolaj- és Széntechnológiai Tanszék, 1991/92
 20. Fehér Katalin: „Csökkentett aromástartalmú gázolajok előállítása katalitikus úton”, Veszprémi Egyetem, Ásványolaj- és Széntechnológiai Tanszék, 1992/93
 21. Lefkánics Orsolya: „Gázolajpárlatok katalitikus paraffinmentesítésének vizsgálata üzemi körülmények között”, Veszprémi Egyetem, Ásványolaj- és Széntechnológiai Tanszék, 1992/93
 22. Varga Zoltán: „Mono- és biszszukcinimidek előállításának vizsgálata”, Veszprémi Egyetem, Ásványolaj- és Széntechnológiai Tanszék, 1992/93
 23. Mohamed Abdulla M.Al.M.: „Kis aromás- és kéntartalmú gázolaj előállításának vizsgálata”, Veszprémi Egyetem, Ásványolaj- és Széntechnológiai Tanszék, 1993/94
 24. Holló András: „A n-hexán izomerizálásának vizsgálata”, Veszprémi Egyetem, Ásványolaj- és Széntechnológiai Tanszék, 1993/94
 25. Tóth László: „Hidrogénezett alapanyag feldolgozásának hatása a Fluid Katalitikus Krakk üzem termékszerkezetére és üzemeltetésére”, Veszprémi Egyetem, Ásványolaj- és Széntechnológiai Tanszék, 1993/94
 26. Karaivanov Rita: „Az n-pentá/n-hexán elegyek izomerizálásának vizsgálata”, Veszprémi Egyetem, Ásványolaj- és Széntechnológiai Tanszék, 1994/95
 27. Seregi Tamás: „Kis kén- és csökkentett aromástartalmú gázolajok előállítása”, Veszprémi Egyetem, Ásványolaj- és Széntechnológiai Tanszék, 1994/95
 28. Szedlák Péter: „Kis kén- és csökkentett aromástartalmú dízelmotor-hajtóanyagok előállítása egylépéses eljárással”, Veszprémi Egyetem, Ásványolaj- és Széntechnológiai Tanszék, 1994/95
 29. Molnár Andrea: „Könnyűbenzin-frakció izomerizálásának vizsgálata”, Veszprémi Egyetem, Ásványolaj- és Széntechnológiai Tanszék, 1995/96
 30. Nagy Margit: „Középpárlatok katalitikus paraffinmentesítésének vizsgálata”, Veszprémi Egyetem, Ásványolaj- és Széntechnológiai Tanszék, 1995/96
 31. Péter Mónika: „Motorhajtóanyagok detergens-diszpergens adalékainak előállítása”, Veszprémi Egyetem, Ásványolaj- és Széntechnológiai Tanszék, 1995/96
 32. Rafás Anna: „Motorhajtóanyagok detergens-diszpergens adalékainak előállítása”, Veszprémi Egyetem, Ásványolaj- és Széntechnológiai Tanszék, 1995/96
 33. Szelei Ferenc: „Könnyűbenzin-frakció izomerizálásának vizsgálata”, Veszprémi Egyetem, Ásványolaj- és Széntechnológiai Tanszék, 1995/96
 34. Babuskov Péter: „Könnyűbenzin-frakció izomerizálásának vizsgálata”, Veszprémi Egyetem, Ásványolaj- és Széntechnológiai Tanszék, 1996/97
 35. Bári Tímea: „Motorhajtóanyagok detergens-diszpergens adalékainak előállítása”, Veszprémi Egyetem, Ásványolaj- és Széntechnológiai Tanszék, 1996/1997
 36. Szantner Attila: „Könnyűbenzin frakció izomerizálásának vizsgálata”, Veszprémi Egyetem, Ásványolaj- és Széntechnológiai Tanszék, 1997/98
 37. Schäffer Balázs: „Kis kén- és aromástartalmú dízelgázolajok előállításának vizsgálata”, Veszprémi Egyetem, Ásványolaj- és Széntechnológiai Tanszék, 1997/98
 38. Tóth Gábor: „Motorhajtóanyagok detergens-diszpergens adalékainak vizsgálata”, Veszprémi Egyetem, Ásványolaj- és Széntechnológiai Tanszék, 1997/98
 39. Bősze János: „Benzoltartalmú hexán-frakció izomerizálásának vizsgálata”, Veszprémi Egyetem, Ásványolaj- és Széntechnológiai Tanszék, 1998/99
 40. Hamerli Péter: „Gázolajpárlatok aromástartalmának csökkentése heterogén katalitikus úton”, Veszprémi Egyetem, Ásványolaj- és Széntechnológiai Tanszék, 1998/99
 41. Lefkánics Gyula: „Kis kéntartalmú dízelgázolajok előállításának vizsgálata”, Veszprémi Egyetem, Ásványolaj- és Széntechnológiai Tanszék, 1998/99
 42. Varga Tímea: „Kis molekulatömegű poliizobutilén-borostyánkősavanhidrid előállításának vizsgálata”, Veszprémi Egyetem, Ásványolaj- és Széntechnológiai Tanszék, 1998/99
 43. Szabó Gábor Dániel: „Könnyűbenzin-frakció izomerizálásának vizsgálata”, Veszprémi Egyetem, Ásványolaj- és Széntechnológiai Tanszék, 1998/99
 44. Kovács Ferenc: „Könnyűbenzin-frakció izomerizálásának vizsgálata”, Veszprémi Egyetem, Ásványolaj- és Széntechnológiai Tanszék, 1999/2000
 45. Krutek Tímea: „Kis kéntartalmú dízelgázolajok előállításának vizsgálata”, Veszprémi Egyetem, Ásványolaj- és Széntechnológiai Tanszék, 1999/2000
 46. Horváth Árpád: „Kis szénatomszámú alkánok izomerizálásának vizsgálata”, Veszprémi Egyetem, Ásványolaj- és Széntechnológiai Tanszék, 2000/2001
 47. Gyulai Róbert: „Dízelgázolajok aromástartalom-csökkentésének vizsgálata”, Veszprémi Egyetem, Ásványolaj- és Széntechnológiai Tanszék, 2000/2001
 48. Gerencsér Andrea: „Motorhajtóanyag adalékok hatásvizsgálata alkalmazástechnikai módszerekkel”, Veszprémi Egyetem, Ásványolaj- és Széntechnológiai Tanszék, 2001/2002
 49. Lakatos Gabriella: „Biodízel előállítása lipáz enzimmel”, Veszprémi Egyetem, Ásványolaj- és Széntechnológiai Tanszék, 2001/2002
 50. Magyar Szabolcs: „FCC-benzin kéntartalom-csökkentésének vizsgálata”, diplomadolgozat, Veszprémi Egyetem, Ásványolaj- és Széntechnológiai Tanszék, 2002
 51. Szauber Anita: „Kis kéntartalmú dízelgázolajok előállításának vizsgálata” diplomadolgozat, Veszprémi Egyetem, Ásványolaj- és Széntechnológiai Tanszék, 2002
 52. Simon András: „HDS üzem technológiai átalakításának hatása a termékstruktúrára és minőségre” diplomadolgozat, Veszprémi Egyetem, Ásványolaj- és Széntechnológiai Tanszék, 2002
 53. Simon Szabolcs: „Kis szénatomszámú alkánok izomerizálásának vizsgálata kétfunkciós katalizátoron”, diplomadolgozat, Veszprémi Egyetem, Ásványolaj- és Széntechnológiai Tanszék, 2002
 54. Király Zsófia: „Motorhajtóanyagok detergens-diszpergens adalékainak előállítása”, diplomadolgozat, Veszprémi Egyetem, Ásványolaj- és Széntechnológiai Tanszék, 2002
 55. Németh Ákos: „Növényolaj alapú motorhajtóanyag komponensek előállítása és vizsgálata” diplomadolgozat, Veszprémi Egyetem, Ásványolaj- és Széntechnológiai Tanszék, 2003
 56. Keresztury László: „Platina/szulfátozott fémoxid katalizátor izomerizáló aktivitásának vizsgálata”, diplomadolgozat, Veszprémi Egyetem, Ásványolaj- és Széntechnológiai Tanszék, 2004
 57. Nguyen Kha Viet Son: „A klórozott Pt/Al2O3 katalizátor izomerizáló aktivitásának vizsgálata”, diplomadolgozat, Veszprémi Egyetem, Ásványolaj- és Széntechnológia Intézeti Tanszék, 2004
 58. Krár Márton: „Növényolaj alapú motorhajtóanyag-komponensek előállítása és vizsgálata”, diplomadolgozat, Veszprémi Egyetem, Ásványolaj- és Széntechnológiai Tanszék, 2004
 59. Sándor Szilvia: „Növényolaj alapú motorhajtóanyag adalékok előállítása és vizsgálata”, diplomadolgozat, Veszprémi Egyetem, Ásványolaj- és Széntechnológiai Tanszék, 2004
 60. Fülöp Bernadett: „Kis kén- és csökkentett aromástartalmú középpárlatok előállítása”, diplomadolgozat, Veszprémi Egyetem, Ásványolaj- és Széntechnológiai Tanszék, 2004
 61. Pölczmann György: „Csökkentett aromástartalmú középpárlatok előállítása”, diplomadolgozat, Veszprémi Egyetem, Ásványolaj- és Széntechnológiai Tanszék, 2005 (Iparfejlesztési közalapítvány „Kiváló Minősítésű Diplomamunka Díj pályázatának” II. helyezése 2005-ben)
 62. Juhász Krisztián: „Könnyű kokszolói benzin minőségjavításának vizsgálata”, diplomadolgozat, Veszprémi Egyetem, Ásványolaj- és Széntechnológiai Tanszék, 2005 (Iparfejlesztési közalapítvány „Kiváló Minősítésű Diplomamunka Díj pályázatának” II. helyezése 2005-ben)
 63. Tilhof Zsuzsanna: „Növényolaj alapú motorhajtóanyag- komponenesek előállítása katalitikus hidrogénezéssel”, diplomadolgozat, Veszprémi Egyetem, Ásványolaj- és Széntechnológiai Tanszék, 2005
 64. Csordás Ervin: „Dízelgázolajok szénhidrogénösszetétele és adalékérzékenysége közötti összefüggések vizsgálata”, diplomadolgozat, Veszprémi Egyetem, Ásványolaj- és Széntechnológiai Tanszék, 2005
 65. Törő Mária: „Növényolaj alapú motorhajtóanyag adalékok előállításának vizsgálata”, diplomadolgozat, Pannon Egyetem, Ásványolaj- és Széntechnológiai Tanszék, 2006
 66. Molnár Zsolt: „Platina/szulfátozott fémoxid katalizátor izomerizáló aktivitásának vizsgálata”, diplomadolgozat, Pannon Egyetem, Ásványolaj- és Széntechnológiai Tanszék, 2005
 67. Boros Amália: „Bioetanol- dízelgázolaj emulzió előállítása és vizsgálata”, diplomadolgozat, Pannon Egyetem, Ásványolaj- és Széntechnológiai Tanszék, 2006
 68. Mester Zsolt: „Csökkentett aromástartalmú középpárlatok előállítása”, diplomadolgozat, Pannon Egyetem, Ásványolaj- és Széntechnológiai Tanszék, 2006
 69. Kóti Sándor: „Csökkentett aromástartalmú dízelgázolaj keverőkomponens előállítása átmenetifém/hordozó katalizátoron”, diplomadolgozat, Pannon Egyetem, Ásványolaj- és Széntechnológiai Tanszék, 2006
 70. Harsányi Andrea: „Csökkentett aromástartalmú dízelgázolaj keverőkomponens előállítása nemesfém/hordozó katalizátoron”, diplomadolgozat, Pannon Egyetem, Ásványolaj- és Széntechnológiai Tanszék, 2006
 71. Karniczki Andrea: „Kis szénatomszámú alkánok izomerizálásának vizsgálata kétfunkciós katalizátoron”, diplomadolgozat, Pannon Egyetem, Ásványolaj- és Széntechnológiai Tanszék, 2006
 72. Csurka Krisztina: „Növényolaj alapú motorhajtóanyag-komponensek előállítása katalitikus hidrogénezéssel”, diplomadolgozat, Pannon Egyetem, Ásványolaj- és Széntechnológiai Tanszék, 2006
 73. Egervári Ágnes: „Kis kéntartalmú dízelgázolajok előállításának vizsgálata”, Pannon Egyetem, Ásványolaj- és Széntechnológiai Tanszék, 2006
 74. Kovács Sándor: „Növényolaj alapú motorhajtóanyag-komponensek előállítása és vizsgálata”, Pannon Egyetem, Ásványolaj- és Széntechnológiai Tanszék, 2006
 75. Kabolai Dóra: „FCC-benzinek minőségjavításának vizsgálata”, Pannon Egyetem, Vegyészmérnöki és Folyamatmérnöki Intézet, Ásványolaj- és Széntechnológiai Intézeti Tanszék, 2007
 76. Pongrácz Enikő: „Növényolaj alapú motorhajtóanyag-komponensek előállítása és vizsgálata”, Pannon Egyetem, Vegyészmérnöki és Folyamatmérnöki Intézet, Ásványolaj- és Széntechnológiai Intézeti Tanszék, 2008
 77. Hegedős Péter: „Bioetanol/dízelgázolaj elegyek és emulziók előállítása és vizsgálata”, Pannon Egyetem, Vegyészmérnöki és Folyamatmérnöki Intézet, Ásványolaj- és Széntechnológiai Intézeti Tanszék, 2008
 78. Kasza Tamás: „Növényolaj-gázolaj elegyek katalitikus átalakításának vizsgálata”, Pannon Egyetem, Vegyészmérnöki és Folyamatmérnöki Intézet, Ásványolaj- és Széntechnológiai Intézeti Tanszék, 2008
 79. Tóth Csaba: „Növényolaj-tartalmú gázolaj katalitikus hidrogénezésének vizsgálata”, Pannon Egyetem, Vegyészmérnöki és Folyamatmérnöki Intézet, Ásványolaj- és Széntechnológiai Intézeti Tanszék, 2008
 80. Tóth Ákos: „Növényolaj-tartalmú gázolaj katalitikus hidrogénezésének vizsgálata”, Pannon Egyetem, Vegyészmérnöki és Folyamatmérnöki Intézet, Ásványolaj- és Széntechnológiai Intézeti Tanszék, 2009
 81. Parti-Józsa Balázs: „Könnyű szénhidrogének izomerizálásának vizsgálata”, Pannon Egyetem, Vegyészmérnöki és Folyamatmérnöki Intézet, Ásványolaj- és Széntechnológiai Intézeti Tanszék, 2009
 82. Kriván Eszter: „Olefintartalmú szénhidrogénfrakciók oligomerizálásának vizsgálata”, Pannon Egyetem, Vegyészmérnöki és Folyamatmérnöki Intézet, Ásványolaj- és Széntechnológiai Intézeti Tanszék, 2009
 83. Nagy Gábor zoltán: „Nagy szénatomszámú szénhidrogének izomerizálásának vizsgálata”, Pannon Egyetem, Vegyészmérnöki és Folyamatmérnöki Intézet, Ásványolaj- és Széntechnológiai Intézeti Tanszék, 2009
 84. Nagy Róbert: „Gázolajpárlatok aromástartalom-csökkentésének vizsgálata”, Pannon Egyetem, Vegyészmérnöki és Folyamatmérnöki Intézet, Ásványolaj- és Széntechnológiai Intézeti Tanszék, 2009
 85. Toung Binh Minh: „Gázolajpárlatok aromástartalom-csökkentésének vizsgálata”, Pannon Egyetem, Vegyészmérnöki és Folyamatmérnöki Intézet, Ásványolaj- és Széntechnológiai Intézeti Tanszék, 2009
 86. Baladincz Péter: „Növényolaj alapú motorhajtóanyag-komponensek előállítása katalitikus hidrogénezéssel”, Pannon Egyetem, Vegyészmérnöki és Folyamatmérnöki Intézet, Ásványolaj- és Széntechnológiai Intézeti Tanszék, 2009
 87. Eller Zoltán: „Kis szénatomszámú alkánok izomerizálásának vizsgálata kétfunkciós katalizátoron”, Pannon Egyetem, Vegyészmérnöki és Folyamatmérnöki Intézet, Ásványolaj- és Széntechnológiai Intézeti Tanszék, 2009
 88. Gyuricza Zsolt: „Növényolaj alapú motorhajtóanyag-komponensek előállítása katalitikus hidrogénezéssel”, Pannon Egyetem, Vegyészmérnöki és Folyamatmérnöki Intézet, Ásványolaj- és Széntechnológiai Intézeti Tanszék, 2009
 89. Rába Viktória: „Olefintartalmú szénhidrogénfrakciók oligomerizálásának vizsgálata”, Pannon Egyetem, Vegyészmérnöki és Folyamatmérnöki Intézet, Ásványolaj- és Széntechnológiai Intézeti Tanszék, 2009
 90. Nagy Péter: „Növényolaj alapú motorhajtóanyagkomponensek előállítása katalitikus hidrogénezéssel”, Pannon Egyetem, Vegyészmérnöki és Folyamatmérnöki Intézet, MOL Ásványolaj- és Széntechnológiai Intézeti Tanszék, 2010
 91. Tóth Ferenc: „Növényolaj-gázolaj elegyek motorhajtóanyag célú hidrogénezése”, Pannon Egyetem, Vegyészmérnöki és Folyamatmérnöki Intézet, MOL Ásványolaj- és Széntechnológiai Intézeti Tanszék, 2010
 92. Solymosi Péter: „Motorhajtóanyag keverő komponensek előállítása oligomerizációval”, Pannon Egyetem, Vegyészmérnöki és Folyamatmérnöki Intézet, MOL Ásványolaj- és Széntechnológiai Intézeti Tanszék, 2010
 93. Tamás Dóra Ágota: „Növényolaj alapú motorhajtóanyag-komponensek előállítása katalitikus hidrogénezéssel” Vegyészmérnöki és Folyamatmérnöki Intézet, MOL Ásványolaj- és Széntechnológiai Intézeti Tanszék, 2010
 94. Varga Kálmán: „Növényolaj-tartalmú gázolaj katalitikus hidrogénezésének vizsgálata” Vegyészmérnöki és Folyamatmérnöki Intézet, MOL Ásványolaj- és Széntechnológiai Intézeti Tanszék, 2010
 95. Tímár András: „Csökkentett aromástartalmú középpárlatok előállítása” Vegyészmérnöki és Folyamatmérnöki Intézet, MOL Ásványolaj- és Széntechnológiai Intézeti Tanszék, 2011
 96. Babos Katalin: „Növényolaj alapú motorhajtóanyag-komponensek előállítása katalitikus hidrogénezéssel” Vegyészmérnöki és Folyamatmérnöki Intézet, MOL Ásványolaj- és Széntechnológiai Intézeti Tanszék, 2011
 97. Mészáros János: „Csökkentett aromástartalmú középpárlatok előállítása” Vegyészmérnöki és Folyamatmérnöki Intézet, MOL Ásványolaj- és Széntechnológiai Intézeti Tanszék, 2011
 98. Orsós Eszter: „Izoolefin elegy előállítása oligomerizációval” Vegyészmérnöki és Folyamatmérnöki Intézet, MOL Ásványolaj- és Széntechnológiai Intézeti Tanszék, 2011
 99. Győriványi Máté: „Biodízel-tartalmú gázolajok tárolási stabilitásának vizsgálata” Vegyészmérnöki és Folyamatmérnöki Intézet, MOL Ásványolaj- és Széntechnológiai Intézeti Tanszék, 2012
 100. Ludányi András: „Biogázolaj előállítása állati zsiradékból” Vegyészmérnöki és Folyamatmérnöki Intézet, MOL Ásványolaj- és Széntechnológiai Intézeti Tanszék, 2012
 101. Mészáros Márta: „Sugárhajtómű üzemanyag előállítása kókuszolajból” Vegyészmérnöki és Folyamatmérnöki Intézet, MOL Ásványolaj- és Széntechnológiai Intézeti Tanszék, 2012
 102. Zahari Béla: „Izoolefin elegyek előállítása oligomerizációval” Vegyészmérnöki és Folyamatmérnöki Intézet, MOL Ásványolaj- és Széntechnológiai Intézeti Tanszék, 2012
 103. Buchingerová Emőke: „Gázolajok tárolási stabilitásának vizsgálata” Vegyészmérnöki és Folyamatmérnöki Intézet, MOL Ásványolaj- és Széntechnológiai Intézeti Tanszék, 2013
 104. Polyák Gabriel: „Izoolefin elegyek előállítása oligomerizációval” Vegyészmérnöki és Folyamatmérnöki Intézet, MOL Ásványolaj- és Széntechnológiai Intézeti Tanszék, 2013
 105. Tóthová Gyöngyi: „Sugárhajtómű üzemanyag előállítása kókuszolajból” Vegyészmérnöki és Folyamatmérnöki Intézet, MOL Ásványolaj- és Széntechnológiai Intézeti Tanszék, 2013
 106. Cseh Borbála: „LCO-tartalmú gázolaj minőségjavítása” Vegyészmérnöki és Folyamatmérnöki Intézet, MOL Ásványolaj- és Széntechnológiai Intézeti Tanszék, 2013
 107. Kerekes Krisztina: „Biogázolaj előállítása hulladék állati zsiradék és gázolaj frakció együttes minőségjavításával” Vegyészmérnöki és Folyamatmérnöki Intézet, MOL Ásványolaj- és Széntechnológiai Intézeti Tanszék, 2013
 108. Noé Ildikó Bernadett: „Szénhidrogén frakciók előállítása természetes trigliceridekből” Vegyészmérnöki és Folyamatmérnöki Intézet, MOL Ásványolaj- és Széntechnológiai Intézeti Tanszék, 2013
 109. Sági Dániel: “Hulladék biokomponens-tartalmú középpárlatok minőségjavítása” Vegyészmérnöki és Folyamatmérnöki Intézet, MOL Ásványolaj- és Széntechnológiai Intézeti Tanszék, 2013
 110. Tomasek Szabina: “Könnyű olefinek oligomerizációja” Vegyészmérnöki és Folyamatmérnöki Intézet, MOL Ásványolaj- és Széntechnológiai Intézeti Tanszék, 2013
 111. Tóth Orsolya: “Biokomponens-tartalmú dízelgázolajok tárolási stabilitásának vizsgálata” Vegyészmérnöki és Folyamatmérnöki Intézet, MOL Ásványolaj- és Széntechnológiai Intézeti Tanszék, 2013
 112. Simonová Szilvia: “Biokomponens-tartalmú dízelgázolajok tárolási stabilitásának vizsgálata” Vegyészmérnöki és Folyamatmérnöki Intézet, MOL Ásványolaj- és Széntechnológiai Intézeti Tanszék, 2014
 113. Papp Anita: “Sugárhajtómű üzemanyagok előállítása természetes trigliceridekből” Vegyészmérnöki és Folyamatmérnöki Intézet, MOL Ásványolaj- és Széntechnológiai Intézeti Tanszék, 2014
 114. Szepesi Miklós: “Biogázolaj előállítása hulladék állati zsiradék és gázolaj frakció együttes minőségjavításával”, MOL Ásványolaj- és Széntechnológiai Intézeti Tanszék, 2014
 115. Parádi Vanda: „Biodízel előállítása nagy szabadzsírsav-tartalmú alapanyagokból ioncserélő gyanta katalizátoron” Vegyészmérnöki és Folyamatmérnöki Intézet, MOL Ásványolaj- és Széntechnológiai Intézeti Tanszék, 2016 (50%)
 116. Ószer András: „Biogázolaj előállítása hagyományos és nagy olajsav tartalmú napraforgóolajból” Vegyészmérnöki és Folyamatmérnöki Intézet, MOL Ásványolaj- és Széntechnológiai Intézeti Tanszék, 2016
 117. Hochstock Áron: „Alternatív komponenst tartalmazó gázolajok tárolási stabilitásának vizsgálata” Vegyészmérnöki és Folyamatmérnöki Intézet, MOL Ásványolaj- és Széntechnológiai Intézeti Tanszék, 2016 (50%)

 

Megvédett diplomatervek témavezetése egyetemi hallgatók részére (16 diplomaterv/76 fő):

 1. Bittó Judit, Bokor Brigitta, Hamerli Péter, Kulcsár Zita, Lefkánics Gyula: „Vákuumgázolajok enyhe hidrokrakkolása”, Veszprémi Egyetem, Ásványolaj- és Széntechnológiai Tanszék, 1998
 2. Bíró Szabolcs, Fürch Tamás, Győrffy Nóra, Kovács Ferenc, Krutek Tímea: „A könnyűbenzin-frakció katalitikus izomerizálása”, Veszprémi Egyetem, Ásványolaj- és Széntechnológiai Tanszék, 1999
 3. Fekete Gábor, Joódy Ákos, Kulcsár Andrea, Magyar Szabolcs, Simon András: „Kénelőállítás nagy kén-hidrogén-tartalmú (>90%) gázokból”, Veszprémi Egyetem, Ásványolaj- és Széntechnológiai Tanszék, 2001
 4. Balogh Nóra, Horváth István, Krásovics Katalin, Lukács Xénia, Prágai Mónika, Sosna Aleksandra: „Kőolajipari maradékok átalakításának vizsgálata” Veszprémi Egyetem, Ásványolaj- és Széntechnológiai Tanszék, 2002
 5. Gungl Eszter, Kolossa Milán, Nguyen Kha Viet Son, Sándor Szilvia, Steigervald Roland: „Az n-pentán/n-hexán frakciók katalitikus izomerizálásának vizsgálata”, Veszprémi Egyetem, Ásványolaj- és Széntechnológiai Tanszék, 2003
 6. Groszmann Péter, Juhász Krisztián, Kováts András, Pölczmann György: „Gázolajpárlatok mély heteroatommentesítése”, Veszprémi Egyetem, Ásványolaj- és Széntechnológiai Tanszék, 2004
 7. Buzder-L. Kornél, Csaba Viktória, Hegedűs Péter, Linzer Péter, Major Brigitta: „Tercier-amil-metil-éter előállítása”, Veszprémi Egyetem, Ásványolaj- és Széntechnológiai Tanszék, 2005
 8. Fodor Zsófia, Kasza Tamás, Megyimórecz Erzsébet, Szemeti Simon: “ Vákuumpárlatok enyhe hidrokrakkolása FCC alapanyag előállítása céljából”, Pannon Egyetem, Vegyészmérnöki és Folyamatmérnöki Intézet, Ásványolaj- és Széntechnológiai Intézeti Tanszék, 2007
 9. Balaton Miklós, Nagy Gábor Zoltán, Nagy Jenő Zoltán, Nagy Róbert: „Középpárlatok katalitikus átalakítása izomerizálással”, Pannon Egyetem, Vegyészmérnöki és Folyamatmérnöki Intézet, Ásványolaj- és Széntechnológiai Intézeti Tanszék, 2008
 10. Baladincz Péter, Gyuricza Zsolt, Eller Zoltán, Holczer Zsuzsanna: „Nagy viszkozitásindexű alapolajok előállítása”, Pannon Egyetem, Vegyészmérnöki és Folyamatmérnöki Intézet, Ásványolaj- és Széntechnológiai Intézeti Tanszék, 2009
 11. Ánfort Norbert, Czerján Melinda, Fehér Csaba, Tamás Dóra Ágota, Tímár András: „Petróleum frakciók kéntelenítése”, Pannon Egyetem, Vegyészmérnöki és Folyamatmérnöki Intézet, MOL Ásványolaj- és Széntechnológiai Intézeti Tanszék, 2010
 12. Kaviczki Ákos, Kovács Róbert, Laposa Judit, Noé Ildikó Bernadett, Sója János: „Gázolajpárlatok mély kéntelenítése” Pannon Egyetem, Vegyészmérnöki és Folyamatmérnöki Intézet, MOL Ásványolaj- és Széntechnológiai Intézeti Tanszék, 2011
 13. Csaba Tibor, Kovács Tamás Imre, Papp Anita, Pusztai Ádám: „Bioparaffinok izomerizálása” Pannon Egyetem, Vegyészmérnöki és Folyamatmérnöki Intézet, MOL Ásványolaj- és Széntechnológiai Intézeti Tanszék, 2012
 14. Csuka Szilvia, Hockstock Áron, Parádi Vanda, Stőger Lilla Rita, Szegedi Dániel: „Trigliceridtartalmú petróleum frakció hidrogénezése sugárhajtómű üzemanyaggá” Pannon Egyetem, Vegyészmérnöki és Folyamatmérnöki Intézet, MOL Ásványolaj- és Széntechnológiai Intézeti Tanszék, 2013
 15. Kis Péter, Korpics Barnabás, Meszlényi Norbert, Török Imre, Tuba Nikolett: „Csökkentett kéntartalmú gázolajpárlat minőségjavítása” Pannon Egyetem, Vegyészmérnöki és Folyamatmérnöki Intézet, MOL Ásványolaj- és Széntechnológiai Intézeti Tanszék 2014
 16. Hegedűs Marica, Hreblay Flóra, Tilinger Bálint, Virág Lilla, Zsohár Zsófia: „Kis szénatomszámú alkánok izomerizálása” Pannon Egyetem, Vegyészmérnöki és Folyamatmérnöki Intézet, MOL Ásványolaj- és Széntechnológiai Intézeti Tanszék 2015

 

Megvédett diplomatervek témavezetése főiskolai hallgatók részére (13 fő):

 1. Veres Attila: „Magyarországi motorbenzinek minőségének tervezése a 2005-ös európai előírásoknak tükrében”, Pannon Egyetem, Ásványolaj- és Széntechnológiai Tanszék, 2004
 2. Csipetics Géza, Fülöp András, Marsi Gábor, Szeghalmi Mária, Takács Ágnes: „A dízelgázolajok előállításának tervezése az EU 2005 és 2009 termékminőség szempontjából” Pannon Egyetem, Ásványolaj- és Széntechnológiai Tanszék, 2005
 3. Bakos Anita, Hamar Éva, Markó Veronika, Nemes Vera: „Motor-, speciál- és vegyipari benzinek előállításának tervezése Magyarországon” Pannon Egyetem, Ásványolaj- és Széntechnológiai Tanszék, 2006
 4. Alács Enikő, Bagdal Rita, Szabó Sándor: “Energetikai célú középpárlatok és maradékok előállításának tervezése az EU 2009/10 előírásainak tükrében”, Pannon Egyetem, Vegyészmérnöki és Folyamatmérnöki Intézet, Ásványolaj- és Széntechnológiai Intézeti Tanszék, 2008

 

Megvédett szakdolgozatok témavezetése (27,5 fő):

 1. Szabó Zoltán: „Normál-hexán katalitikus izomerizációjának vizsgálat”, Veszprémi Vegyipari Egyetem, Ásványolaj- és Széntechnológiai Tanszék, 1974/75
 2. Szabó Zoltánné Kiss Anna: „Szukcinimid típusú detergens-diszpergens adalékanyagok bázisszámának meghatározása”, Veszprémi Vegyipari Egyetem, Ásványolaj- és Széntechnológiai Tanszék, 1975/76
 3. Kolláth László: „A BVK monomer üzemében levő vinil-klorid reaktorok működésének vizsgálata”, Veszprémi Vegyipari Egyetem, Ásványolaj- és Széntechnológiai Tanszék, 1976/77 (levelező)
 4. Simon Gábor: „Többfázisú távvezetékes termékszállítás és fáziselválasztás kérdései”, Veszprémi Vegyipari Egyetem, Ásványolaj- és Széntechnológiai Tanszék, 1976/77 (levelező)
 5. Gesztesi Nóra: „A DKV 300.000 t/év kapacitású benzinreformáló II. üzemének vizsgálata”, Veszprémi Vegyipari Egyetem, Ásványolaj- és Széntechnológiai Tanszék, 1978/79
 6. Kisgergely Lajos: „Polietilén-poliaminok előállítása”, Veszprémi Vegyipari Egyetem, Ásványolaj- és Széntechnológiai Tanszék, 1978/79
 7. Kriskó Nándor: „Detergens-diszpergens hatású kenőolaj-adalékanyagok és kompozíciók bázisszámának meghatározása”, Veszprémi Vegyipari Egyetem, Ásványolaj- és Széntechnológiai Tanszék, 1978/79
 8. Al-Sheikh Abdul Hussein S. A.: „Izopentánkinyerő üzem technológiájának tanulmányozása”, Veszprémi Vegyipari Egyetem, Ásványolaj- és Széntechnológiai Tanszék, 1979/80
 9. Nagy János: „A Dunai Kőolajipari Vállalat Benzinreformáló I. üzemében alkalmazott E-301 jelű katalizátor üzemeltetésének vizsgálata”, Veszprémi Vegyipari Egyetem, Ásványolaj- és Széntechnológiai Tanszék, 1979/80
 10. Zsuppányi Valéria: „Könnyűbenzin izomerizáló üzem tanulmányozása”, Veszprémi Vegyipari Egyetem, Ásványolaj- és Széntechnológiai Tanszék, 1979/80
 11. Aguilarné Vass Erzsébet: „Aromáskinyerő üzem tanulmányozása”, Veszprémi Vegyipari Egyetem, Ásványolaj- és Széntechnológiai Tanszék, 1981/82
 12. Erdenocsir Dorzscerengijn: „Könnyűbenzin üzem reaktorkörének tanulmányozása”, Veszprémi Vegyipari Egyetem, Ásványolaj- és Széntechnológiai Tanszék, 1982/83
 13. Gömöri Tibor: „Oktánszám meghatározása matematikai statisztikai módszerrel”, Veszprémi Vegyipari Egyetem, Ásványolaj- és Széntechnológiai Tanszék, 1982/83
 14. Kubovics Imre: „Kétfémes katalizátorral működő benzinreformáló üzem vizsgálata”, Veszprémi Vegyipari Egyetem, Ásványolaj- és Széntechnológiai Tanszék, 1982/83
 15. Kelemenné Hováth Ilona: „A n-hexán izomerizációja természetes mordenit katalizátoron”, Veszprémi Vegyipari Egyetem, Ásványolaj- és Széntechnológiai Tanszék, 1982/83
 16. Demjén László: „Vinil-klorid visszanyerőrendszer optimális üzemviteli paramétereinek meghatározása”, Veszprémi Vegyipari Egyetem, Ásványolaj- és Széntechnológiai Tanszék, 1984/85
 17. Bertalan János: „A n-hexán vázátrendeződésének tanulmányozása”, Veszprémi Vegyipari Egyetem, Ásványolaj- és Széntechnológiai Tanszék, 1986/87
 18. Timon Miklós: „Oktánszám becslése matematikai statisztikai módszerrel”, Veszprémi Vegyipari Egyetem, Ásványolaj- és Széntechnológiai Tanszék, 1986/87
 19. Lengyel Attila: „Könnyűbenzin izomerizáló üzem reaktorkörének vizsgálata”, Veszprémi Vegyipari Egyetem, Ásványolaj- és Széntechnológiai Tanszék, 1987/88
 20. Szirmai László: „Az AP-64 jelű katalizátor alkalmazhatóságának vizsgálata telítési reakciókban”, Veszprémi Vegyipari Egyetem, Ásványolaj- és Széntechnológiai Tanszék, 1987/88
 21. Patkós Gábor: „Motorbenzinek gyártása a Dunai Kőolajipari Vállalatnál”, Veszprémi Vegyipari Egyetem, Ásványolaj- és Széntechnológiai Tanszék, 1988/89
 22. Tóth Gabriella: „Kenőolajok befejező hidrogénezésének tanulmányozása”, Veszprémi Egyetem, Ásványolaj- és Széntechnológiai Tanszék, 1990/91
 23. Geny Gomez Morejon: „Gázolajpárlatok enyhe hidrokrakkolása”, Veszprémi Egyetem, Ásványolaj- és Széntechnológiai Tanszék, 1991/92
 24. Mohamed Abdulla M. Al. A.: „Kis aromástartalmú petróleum előállítása”, Veszprémi Egyetem, Ásványolaj- és Széntechnológiai Tanszék, 1991/92
 25. Vas Eszter: „A dízelgázolaj- és tüzelőolaj gyártás fejlesztési lehetőségei szigorodó minőségi követelmények között a MOL Rt. Dunai Finomítójában”, Veszprémi Egyetem, Ásványolaj- és Széntechnológiai Tanszék, 2001/2002
 26. Kapuvári Viktor: „Motorkerékpár kenőanyagcsalád kialakítása”, Pannon Egyetem, Vegyészmérnöki- és Folyamatmérnöki Intézet, Ásványolaj- és Széntechnológiai Intézeti Tanszék, 2008
 27. Horváth Judit: „Gázmotorolajok vizsgálata”, Pannon Egyetem, Vegyészmérnöki- és Folyamatmérnöki Intézet, Ásványolaj- és Széntechnológiai Intézeti Tanszék, 2008 (konzulens)
 28. Zimonyi Péter: „Megújuló energiák, mint hajtóanyagok (Mi lesz az autókkal, ha elfogy a kőolaj?)” Széchenyi István Egyetem, Környezetmérnöki Kar, Közlekedésépítési és településmérnöki Tanszék, 2015

 

Tudományos diákköri munkák (összesen 34) :

 • Intézményi TDK I.-III. helyezettek 28 fő
 • Országos TDK I.-III. helyezettek 8 fő
 1. Hamerli Péter:„Gázolajpárlatok aromástartalmának csökkentése heterogén katalitikus úton”, 1999, I. helyezés
 2. Horváth Árpád: „Az n-hexán izomerizációjának vizsgálata”, 2000, III. helyezés
 3. Magyar Szabolcs: „Kéntartalmú n-pentán frakciók izomerizálásának és kénmentesítésének vizsgálata egy lépésben”, 2003, II. helyezés, ugyanitt a Környezetvédelmi és Vízügyi Miniszter Különdíja
 4. Juhász Krisztián, Marusa Andor: „FCC-benzinek minőségjavításának vizsgálata”, 2005, II. helyezés
 5. Babos Katalin: Biogázolaj izomerizációja, 2011, III. helyezés
 6. Tomasek Szabina: Közzéppárlatok előállítása oligomerizációval 2015, III. helyezés
 7. Papp Anita: Sugárhajtómű üzemanyag előállítása kókuszolajból; 2015, II. helyezés
 8. Tóth Orsolya: Gázolaj tárolási stabilitásának vizsgálata; 2015, I. helyezés

Tankönyvek, szakkönyvek, monográfiák, egyetemi és egyéb jegyzetek

Pályafutásom alatt három, Magyarországon számos egyetemen (Pannon Egyetem, Veszprém; Nyugat-Magyarországi Egyetem, Mosonmagyaróvár; Budapesti Műszaki Egyetem, Budapest; Szent István Egyetem, Gödöllő; Tessedik Sámuel Főiskola, Szarvas) és egyéb felsőoktatási intézményben oktatás anyagát képező tankönyvet írtam valamint további három-három szakkönyv és monográfia szerzője, illetőleg társszerzője vagyok az alábbiak szerint (címlap és tartalomjegyzék mellékelve):

Tankönyvek:

Dr. Hancsók Jenő: „Korszerű motor- és sugárhajtómű üzemanyagok. I. Motorbenzinek”, 1997, Egyetemi Kiadó, Veszprém, 219 oldal, (ISBN 963 7332 74 X).  Tartalom

Dr. Hancsók Jenő: „Korszerű motor- és sugárhajtómű üzemanyagok. II. Dízelgázolajok ”, 1999, Egyetemi Kiadó, Veszprém, 363 oldal, (ISBN 963 9220 27 2). Tartalom 

Dr. Hancsók Jenő: „Korszerű motor- és sugárhajtómű üzemanyagok. III. Alternatív motorhajtóanyagok”, 2004, Egyetemi Kiadó, Veszprém, 438 oldal, (ISBN 963 9495 33 6). Tartalom

Hancsók Jenő, Eller Zoltán, Kriván Eszter: „Korszerű motor- és sugárhajtómű üzemanyagok. I. Motorbenzinek” (teljesen átdolgozott, bővített kiadás), sorozatszerkesztő: Hancsók Jenő, 2014, Pannon Egyetemi Kiadó, Veszprém, 543 oldal, (ISBN 978-963-396-009-7).  Tartalom

Hancsók Jenő: „Korszerű motor és sugárhajtómű üzemanyagok II. Dízelgázolajok”, Tankönyv, Második bővített, és teljesen átdolgozott kiadás, 2016, Pannon Egyetem Kiadó, Veszprém (ISBN 978 963 396 041 7), 654 oldal .  Tartalom

Szakkönyvek:

Hancsók, J., Lakatos, I., Valasek, I.: „Üzemanyagok és felhasználásuk”, 1998, Tribotechnik Kft., Budapest, (ISBN 963 04 8413 7), 177 oldal,. Tartalom

Auer, J, Borsi, Z., Hancsók, J., Lakics, L-né., Lenti, M., Nemesnyik, Á., Valasek, I.: „Tribológia 2. Kenőanyagok és vizsgálataik”, 2003, Tribotechnik Kft., Budapest, (ISBN 963 00 8689 1), 152 oldal. Tartalom

Auer, J., Gál, P., Gyerő, Z., Hancsók, J., Hantos, T., Kertay, N., Kiss, Gy., Mezei, T., Pap, G., Sánta, I., Valasek, I.: „Tribológia 5. Járműtribológia”, 2003, Tribotechnik Kft., Budapest, (ISBN 963 00 8692 1), 200 oldal. Tartalom

Hancsók, J., Baladincz, J., Magyar, J.: „Mobilitás és környezet”, gyűjteményes kiadvány, 2008, Pannon Egyetemi Kiadó, Veszprém, 240 oldal, ISBN: 978-963-9696-50-1 Tartalom

Hancsók J. ,S.P. Srivastava:”Fuels and Fuel-Additives”, 2014., Wiley and Sons, Hoboken, New Yersey, USA, 376 oldal, ISBN: 978-0-470-90186-1, Weboldal

Monográfiák:

Hancsók, J., Kovács, F.: „A Biodízel”, tanulmány, BME OMIKK Környezetvédelmi Füzetek, (ISBN 963 593 473 4), Budapest, 2002. január, 56 oldal. Tartalom

Hancsók, J., Varga, Z.: „A „Biobenzin”, Otto-motorok növényi eredetű hajtóanyagai és azok keverőkomponensei”, tanulmány, BME OMIKK Környezetvédelmi Füzetek, (ISBN 963 420 7375), Budapest, 2003. január,. 71 o. Tartalom

Hancsók, J., Magyar Sz.: „A metil-tercier-butil-éter és a környezet”, tanulmány, BME OMIKK Környezetvédelmi Füzetek (ISBN 963 421 760 X), Budapest, 2003, 81 oldal. Tartalom

Egyetemi jegyzet, oktatási segédlet:

Vegyészmérnök egyetemi képzés keretében:
 • Ásványolaj- és Petrolkémiai Technológia II.,
 • Vegyipari Technológiák,
 • Vegyipari Technológiák Laboratóriumi Gyakorlatok,
 • Szénhidrogén-ipari Katalitikus Eljárások,
 • Motorhajtóanyagok kémiája és technológiája,
 • Ásványolaj- és Petrolkémiai Technológia I. Laboratóriumi Gyakorlatok,
 • Ásványolaj- és Petrolkémiai Technológia III. Laboratóriumi Gyakorlatok,
Vegyészmérnök főiskolai képzés:
 • Ipari Katalitikus Eljárások,
 • Vegyipari Technológiák,
 • Vegyipari Technológiák Laboratóriumi Gyakorlatok,
Vegyészmérnök BSC képzés tantervén belül oktatott, illetőleg oktatásra kerülő tárgyak:
 • Terméktervezés (6. félév),
 • Válogatott Vegyipari Technológiák II. (5. félév),
 • Válogatott Vegyipari Technológiák II. Gyakorlat (5. félév),
 • Kémiai Technológiák 3., Katalízis (7. félév),
 • Kémiai Technológiák 3., Laboratóriumi Gyakorlatok (7. félév),
 • Ipari katalízis
Vegyészmérnök MSC képzés tantervén a későbbiekben oktatásra kerülő tárgyak:
 • Modern Vegyipari Technológiák,
 • Ásványolaj Technológia (Korszerű Kőolajipari Eljárások, Szénhidrogénipari Katalitikus Eljárások, 
 • Kőolajipari Energetikai Termékei, Alternatív motorhajtó- és tüzelőanyagok),
 • Ásványolaj-technológiai Laboratóriumi Gyakorlat,
 • Korszerű kőolajipari eljárások
 • Szénhidrogén ipari katalitikus eljárások és korszerű üzemanyagok (előadás és laboratóriumi gyakorlatok)
A Vegyészmérnöki Doktori képzésben oktatott tárgyak:
 • Korszerű kőolajipari és Petrolkémiai eljárások (főtárgy)
 • Korszerű Motor- és Sugárhajtómű Üzemanyagok,
 • Szénhidrogénipari Katalitikus Eljárások,
Tribológia Szakmérnökképzés keretében oktatott tárgyak:
 • Kenőanyagok (alapolajok, motorhajtóanyagok és kenőanyagok kölcsönhatásai).

Tantárgy-tematikák összeállítása

Kezdetben főleg gyakorlati tárgyak, mint pl. számítási és laboratóriumi gyakorlatok tananyagának összeállításában teljesítettem feladatokat. 1981 óta pedig több tárgy előadásába és tananyagának kialakításába kapcsolódtam be.

1989-91 között részt vettem az új vegyészmérnöki tanterv kidolgozásában.

1994-től bekapcsolódtam a vegyészmérnöki tanterv kredit rendszerű oktatására való áttérésének előkészítésében és annak kialakításában. Az új tanterv bevezetéséhez kapcsolódóan több új tantárgy tananyagának kidolgozását végeztem el:
 • Ásványolaj-, szén- és petrolkémiai technológia II. Előadás, félévi óraszáma: 45.
 • Ásványolaj-, szén- és petrolkémia laboratóriumi gyakorlatok, félévi óraszáma: 60.
 • „Ipari katalitikus eljárások” előadás, heti 2 óra, tavaszi félévekben, vegyészmérnök hallgatóknak (2002-2009), félévi óraszáma: 30.
 • „Vegyipari technológiák” előadás, heti 2 óra, őszi félévekben, vegyészmérnök hallgatóknak, (2003-2011), félévi óraszáma: 30.
 • „Vegyipari technológiák” előadás, heti 2 óra, őszi félévekben, vegyészmérnök hallgatóknak, (főiskolai képzés) (2004-2011), félévi óraszáma: 30.
 • „Ásványolaj és petrolkémiai technológia II.” előadás, heti 4 óra, tavaszi félévekben, vegyészmérnök hallgatóknak (2003-2009), félévi óraszáma: 60.
 • „Ásványolaj és petrolkémiai technológia 2.” előadás, heti 4 óra, tavaszi félévekben, vegyészmérnök hallgatóknak (2002) , félévi óraszáma: 60.
 • „Szénhidrogénipari katalitikus eljárások” előadás, heti 3 óra, őszi félévekben, vegyészmérnök hallgatóknak (2002-2003) , félévi óraszáma: 45.
 • „Szénhidrogén-ipari katalitikus eljárások” előadás, heti 2 óra, őszi félévekben, vegyészmérnök hallgatóknak (2004-2009), félévi óraszáma: 30.
 • „Motor- és sugárhajtómű üzemanyagok” előadás, heti 2 óra, őszi félévekben, vegyészmérnök hallgatóknak (2004-2009), félévi óraszáma: 30.
 • „Motorhajtóanyagok kémiája és technológiája”, előadás, heti 2 óra, őszi félévekben vegyészmérnök hallgatóknak (2003) , félévi óraszáma: 30.
 • „Ásványolaj-és petrolkémiai technológia 1.” laboratóriumi gyakorlat, heti 5 óra, őszi félévekben, vegyészmérnök hallgatóknak (2002-), félévi óraszáma: 75.
 • „Kémiai technológia” laboratóriumi gyakorlat, heti 5 óra, őszi félévekben, vegyészmérnök hallgatóknak (főiskolai képzés) (2003-), félévi óraszáma: 75.
 • „Ásványolaj-és petrolkémiai technológia III.” laboratóriumi gyakorlat, heti 4 óra, őszi félévekben, vegyészmérnök hallgatóknak  (2002-), félévi óraszáma: 60.
 • „Vegyipari technológiák” laboratóriumi gyakorlat, heti 4 óra, őszi félévekben, vegyészmérnök hallgatóknak (2003-), félévi óraszáma: 60.
 • „Vegyipari technológiák” laboratóriumi gyakorlat+szeminárium, heti 8 óra, őszi félévekben, vegyészmérnök hallgatóknak (főiskolai képzés) (az összes lab. gyak. 20%-át oktatom) (2004-), félévi óraszáma: 120.
 • „Diplomaterv”, vegyészmérnök hallgatóknak (főiskolai képzés) összesen 8 óra/hét, (2004, 2005, 2006) , félévi óraszáma: 120.
 • „Diplomaterv” vegyészmérnök hallgatóknak, összesen 15 óra/hét (2002, 2003, 2004, 2005, 2007) , félévi óraszáma: 225.
 • Válogatott Vegyipari Technológiák (5. félév) , összesen 2 óra/hét, 28 óra/félév (2011-)
 • Terméktervezés (6. félév), összesen 6 óra/hét, 104 óra/félév (2009-)
 • Válogatott Vegyipari Technológiák II. (5. félév),  28 óra/félév (2009-2011)
 • Válogatott Vegyipari Technológiák II. Gyakorlat (5. félév), 28 óra/félév (2009-2011)
 • Kémiai Technológiák 3., Katalízis (7. félév),
 • Kémiai Technológiák 3., Laboratóriumi Gyakorlatok (7. félév),
 • Ipari katalízis (6. félév), összesen 3 óra/hét, 42 óra/félév
 • Modern Vegyipari Technológiák  (MSc) összesen 4 óra/hét, félévi óraszáma: 56 óra/félév
 • Korszerű Kőolajipari és Gázipari Eljárások (MSc) (2010-), 42 óra/félév
 • Szénhidrogénipari katalitikus eljárások és korszerű motorhajtóanyagok (MSc) (2010-),  (3-0-5) 112 óra/félév
1995-től részt veszek a brit „Institution of Chemical Engineers (IChemE)”egyesület akkreditáló szervezetének a Pannon Egyetem vegyészmérnöki szakát eddig 3 alkalommal 5-5 évre történő akkreditálásának előkészítésében és sikeres lebonyolításában (lefolytatásában), továbbá a MAB intézményi akkreditációjának előkészítésében (tanterv-fejlesztés, kreditrendszerre való áttérés, dokumentumok előkészítése) is.

Résztvettem – az európai országok többségében is újnak számító Tribológiai Szakmérnöki Szak tananyagának elkészítésében, előadásainak és laboratóriumi gyakorlatainak megtartásában, továbbá „Korszerű motorhajtóanyagok” és „A 90-es évek motorhajtóanyagai” című mérnöktovábbképző tanfolyamok ismeretanyagának összeállításában és előadásainak megtartásában. Ezen kívül részt vettem 3x1 hetes benntlakásos mérnöktovábbképző tanfolyam („Vákuumdesztillációs termékek továbbfeldolgozásának technológiái” a MOL NyRt. szakemberei részére), oktatási anyagának kidolgozásában (jegyzetírás) és előadásainak megtartásában. Az ezekhez tartozó oktatási segédletek:
 • Bartha L., Hancsók J., Kárpáti Á., Nemes N., Sági M.: „Ásványolaj-, szén- és petrolkémiai technológiai laboratóriumi gyakorlatok”, VE jegyzet, 1977., 136 oldal
 • Hancsók J., Balog L.: „Kenőanyagok technológiája. Laboratóriumi gyakorlatok”, Tribológiai Szakmérnök Tanfolyam, Veszprém, 1993, 302 oldal
 • Hancsók J., Balog L.: „Kenőanyagok technológiája. Laboratóriumi gyakorlatok”, Tribológiai Szakmérnök Tanfolyam, Veszprém, 1994, 287 oldal
 • Bartha L., Hancsók J., Holló A., Próder J., Varga Z.: „Ásványolaj- és petrolkémiai technológiai laboratóriumi gyakorlatok”, VE, 1998, 234 oldal
 • Hancsók J., Varga Z.: „Kenőanyagok technológiája. Laboratóriumi gyakorlatok”, Tribológiai Szakmérnök Tanfolyam, Veszprém, 1998, 374 oldal
 • Hancsók J.: „Kenőanyagok, Alapolajok”, Tribológiai Szakmérnök Tanfolyam, Veszprém, 2007, 151 oldal
 • Hancsók J.: „Kenőanyagok, Motorolajok és –hajtóanyagok kölcsönhatásai”, Tribológiai Szakmérnök Tanfolyam, Veszprém, 2007, 59 oldal
 • Hancsók J., Sági R.: „Kenőanyagok technológiája. Laboratóriumi gyakorlatok”, Tribológiai Szakmérnök Tanfolyam, Veszprém, 2007, 350 oldal

Oktatott tárgyak

Oktatási tevékenységem a Pannon Egyetem (és jogelődjei) Ásványolaj- és Széntechnológiai Intézeti Tanszékén (és jogelődjein) 1972-től napjainkig a következők:

Részvétel egyetemi alapképzésben nappali és levelező (1976-tól) tagozaton:

1972-től:

 • kőolajipari számítási gyakorlatok vezetése (28 ill. 42 óra/félév; 20-28 hallgató)
 • kőolajipari- és petrolkémiai laboratóriumi gyakorlatok vezetése (60 óra/félév; 60-70 hallgató)
 • ásványolaj-, szén- és petrolkémiai technológiai laboratóriumi gyakorlatok vezetése (140 óra/félév; 20-28 hallgató)
1975-től:
 • az előzőeken kívül szakdolgozatok és diplomadolgozatok témavezetése is átlagosan 2 fő/év (kontaktórák száma 75 óra/hallgató);
 • hazai és külföldi szakmai gyakorlat vezetése 4 alkalommal 3-3 hét
1984-től:
 • az előzőeken kívül előadások (Ásványolaj-, szén-, és petrolkémiai technológia) tartása a szervező vegyészmérnök-hallgatók (15-25 fő) részére, majd a petrolkémiai ágazat hallgatói számára (12-23 fő; 14 óra/félév)
1993-tól számos tanórai előadás, szeminárium és laboratóriumi gyakorlat tartása.
 • Ásványolaj-, szén- és petrolkémiai technológia (1993 I. félév)
 • Ásványolaj-, szén- és petrolkémiai laboratóriumi gyakorlatok (1993-1994)
 • Ásványolaj- és petrolkémiai laboratóriumi gyakorlatok (1994-től)
 • Ásványolaj- és petrolkémiai technológiai laboratóriumi gyakorlatok (1993-tól)
 • Ásványolaj- és petrolkémiai technológia (1993. II. félév)
 • Ásványolaj- és petrolkémiai technológia (2010-től)
 • Ásványolaj- és petrolkémiai technológia I. laboratóriumi gyakorlatok (1993-tól)
 • Ásványolaj- és petrolkémiai technológiai II. (1994-től)
 • Ásványolaj és petrolkémiai technológiák (2010-től)
 • Ipari katalitikus eljárások (2003-tól)
 • Kémiai technológia laboratóriumi gyakorlatok (2003-tól)
 • Kémiai technológiák III. (2008-től)
 • Kenőanyagok technológiája. Laboratóriumi gyakorlatok (1993-1994)
 • Korszerű kőolajipari eljárások (2010-től)
 • Korszerű motor- és sugárhajtómű üzemanyagok (1995-től)
 • Modern vegyipari technológiák (2010-től)
 • Motor- és sugárhajtómű üzemanyagok (2004-től)
 • Motorhajtóanyagok kémiája és technológiája (1998-tól)
 • Szénhidrogénipar katalitikus eljárások (1994-tól)
 • Szénhidrogénipari katalitikus eljárások és korszerű üzemanyagok (2010-től)
 • Terméktervezés (2009-től)
 • Válogatott vegyipari technológiák (2010-től)
 • Válogatott vegyipari technológiák II. (2007-től)
 • Válogatott vegyipari technológiák II. laborgyakorlat (2007-től)
 • Vegyipari technológiák (2003-tól)
 • Diplomadolgozat (1993-tól)
 • Diplomaterv (1995-től)
 • Diplomaterv I (főiskolai) (2003-tól)
 • Diplomaterv II (főiskolai) (2003-tól)
 • Ipari katalízis (2011-től)
 • Korszerű kőolajipari eljárások (2009-től)
 • Modern vegyipari technológiák (2010-től)
 • Szénhidrogénipari katalitikus eljárások és korszerű üzemanyagok (2009-től)
Tribológiai Szakmérnöki Képzés keretében tartott tárgyaim a következők:
 • Kenőanyagok (2006/2007 tanév, II. félév, 7 óra),
 • Kenőanyagok technológiája laboratóriumi gyakorlatok (2006/2007 tanév, II. félév, 7 óra),
 • Ásványolaj- és Petrolkémiai Technológia laboratóriumi gyakorlatok (1997/1998 tanév, II. félév, 7 óra),
 • Kenőanyagok technológiája laboratóriumi gyakorlatok (1997/1998 tanév, II. félév, 7 óra),
 • Diploma (2006/2007 tanév, II. félév, 300 óra, 2 hallgató).

 

Pályafutásom alatt a következő tantárgyak indításában és oktatásában vállaltam meghatározó szerepet:

Vegyészmérnök egyetemi képzés:

 • Ásványolaj- és Petrolkémiai Technológia II.,
 • Vegyipari Technológiák,
 • Vegyipari Technológiák Laboratóriumi Gyakorlatok,
 • Szénhidrogén-ipari Katalitikus Eljárások,
 • Motor- és Sugárhajtómű Üzemanyagok,
 • Ásványolaj- és Petrolkémiai Technológia I. Laboratóriumi Gyakorlatok,
 • Ásványolaj- és Petrolkémiai Technológia III. Laboratóriumi Gyakorlatok,
Vegyészmérnök főiskolai képzés:
 • Ipari Katalitikus Eljárások,
 • Vegyipari Technológiák,
 • Vegyipari Technológiák Laboratóriumi Gyakorlatok,
Vegyészmérnök BSC képzés tantervén belül oktatott, illetőleg oktatásra kerülő tárgyak:
 • Terméktervezés (6. félév),
 • Válogatott Vegyipari Technológiák II. (5. félév),
 • Válogatott Vegyipari Technológiák II. Gyakorlat (5. félév),
 • Kémiai Technológiák 3., Katalízis (7. félév),
 • Kémiai Technológiák 3., Laboratóriumi Gyakorlatok (7. félév),
 • Ipari katalízis (6. félév)
Vegyészmérnök MSC képzés tantervében a későbbiekben oktatásra kerülő tárgyak:
 • Modern Vegyipari Technológiák,
 • Korszerű Kőolajipari- és Gázipari Eljárások
 • Szénhidrogénipari katalitikus eljárások és korszerű motorhajtóanyagok
 • A Vegyészmérnöki Doktori képzésben oktatott tárgyak:
 • Korszerű kőolajipari és petrolkémiai eljárások
 • Korszerű Motor- és Sugárhajtómű Üzemanyagok,
 • Szénhidrogénipari Katalitikus Eljárások,
 • Tribológia Szakmérnökképzés keretében oktatott tárgyak:
 • Alapolajok,
 • Motorhajtóanyagok,
 • Motorhajtóanyagok és kenőanyagok kölcsönhatásai.
 • Kutató-fejlesztő Szakmérnökképzés keretében oktatott tárgyak:
 • Gázolajok biokomponenseinek életciklus-elemzése I. és II.
 • Motorbenzinek biokomponenseinek életciklus-elemzése I. és II.
 • Alternatív motorhajtóanyagok
 • Bioeredetű motorhajtóanyagok környezeti és nemzetgazdasági jelentősége I. és II. 
Vegyészmérnöki és Anyagtudományok Doktori Iskola (tantárgy tematika magyar és angol nyelven, óravázlatok)
 • Főtantárgy: Korszerű kőolajipari és petrolkémiai eljárások. 
 • Melléktantárgyak: Korszerű motor- és sugárhajtómű üzemanyagok, 
 • Szénhidrogénipari katalitikus eljárások

Dékáni vezetés

ns

Dr. Németh Sándor dékán
Dékáni Titkárság B101-102
tel.: 88/624-746
Vegyészmérnöki és Folyamatmérnöki Intézet, C134
telefon: 88/624-000, 6076
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ct

Dr. Horváth Krisztián oktatási és akkreditációs dékánhelyettes
Dékáni Titkárság B101-102
tel.: 88/624-743
Analitikai Kémia Intézeti Tanszék C419
telefon: 88/624-000,6092
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ns

Dr. Abonyi János tudományos és stratégiai dékánhelyettes
Dékáni Titkárság B101-102
tel.: 88/624-746
Vegyészmérnöki és Folyamatmérnöki Intézet, C239
telefon:88/624-000, 6078
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ns

Dr. Kurdi Róbert gazdasági dékánhelyettes
Dékáni Titkárság B101-102
tel.: 88/624-746
Környezetmérnöki Intézet, C407/1
telefon: 88/624-000, 6024, 4017
mobil: 30/410-6176
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

A kari vezetés munkatársai

Pados Alexandra

Pados Alexandra ügyintéző
Dékáni Titkárság B101-102
telefon: Telefon: 88/624-294
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ja

Fekete Rita ügyvivő szakértő
Dékáni Titkárság B101-102
telefon: Telefon: 88/624-743
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Gyurikáné Luteránus Éva

Gyurikáné Luteránus Éva ügyintéző
Dékáni Titkárság B101-102
telefon: Telefon: 88/624-746
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

MD IMG 5546

Major Dóra ügyvivő szakértő
Dékáni Titkárság B101-102
telefon: Telefon: 88/624-700
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Munkatársak Oktatók Hancsók Jenő Oktatási tevékenység