Projektben vállalt feladatok

A kutatatási tevékenység célja a projekt környezetbarát anyagok és eljárások fejlesztésével valamint a hulladék feldolgozással foglalkozó moduljai számára támogató és fejlesztési eszközök, mint a technológiai rendszerek fejlesztését és működtetését támogató eszköztár kidolgozása a fizikai/kémiai méréstechnikai, számításos kémiai/modellezési és folyamatmérnöki módszerek és technikák felhasználásával.

A kutatás 3 modulra és azokon belül 16 alprojektre bontható, mindegyik kutatási téma szorosan kapcsolódik a célzott alapkutatáshoz.

projekt-modoluk

Projekt fő azonosító adatai

Projekt azonosítója: TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0071

Projekt címe: Az anyag tulajdonságaitól a felhasználásig - természetes alapanyagok és hulladékok hasznosítását megalapozó kutatások

Elnyert támogatás összege: 623.722.655 Ft

Résztvevő intézmények:

  • Pannon Egyetem (Székhely címe: 8200 Veszprém, Egyetem u. 10.)
  • Dunaújváros Főiskola (Székhely címe: 2400 Dunaújváros, Táncsics M. u. 1/a)

Projekt céljai

A projekt fő célja hatékony, gazdaságos és zöld kémiai eljárások kidolgozása, amelyek egyrészt nagy hozzáadott értékű finomkémiai termékek és környezetbarát energiahordozók előállítására alkalmasak, másrészt környezetre ártalmas szennyezők oxidatív átalakítására, lebontására használhatók.

A projekt átfogó céljai:

  • A Pannon Egyetemen és Dunaújvárosi Főiskolán történő kutatás-fejlesztés feltételrendszerének javítása a kutatásokhoz szükséges humánerőforrás és szolgáltatásfejlesztési igény finanszírozásával.
  • A projekt ösztönözni kívánja a PE és a DUF innovatív tevékenységét, ezáltal is elősegítve a kutatás-fejlesztéssel kapcsolatos munkahelyteremtést, valamint a legkorszerűbb nemzetközi kutatás módszertani tapasztalatok hazai adaptációját.

A projekt közvetlen céljai:

  • A Pannon Egyetemen és a Dunaújvárosi Főiskolán létrejövő transznacionális, innovatív kutatói team közreműködésével megvalósuló komplex kutatási projekt támogatása és a hozzá kapcsolódó kutatás menedzsment kapacitások fejlesztése.
  • Az anyagtudományok, környezettechnológia, környezetvédelem, környezetbiztonság, valamint az ITK szektorhoz kapcsolódva az energiahatékony gazdasági növekedést szolgáló területeken, a nemzetközi szinten elismert/jelentős kutatók és a mögöttük álló intézmények összekapcsolása a konzorciumi partnerek kutatási projektjeivel.
  • A PE és a DUF erősítse kutató-fejlesztői tevékenységének piaci lábát.
  • A konzorciumi partnereknél lehetőséget teremteni a kutatójelöltek és fiatal kutatók nemzetközi kutatási programokban történő részvételre.
  • A konzorciumi partnerek fejlesszék kutatói kapacitásukat, tudástermelésüket a kutatás-fejlesztés és innováció terén.
eu

lablec Szechenyi2020 2

Projekt információk